НАЧАЛО » ������

2/3 от бизнеса отчита свити продажби през 2010 г.

За 47% от анкетираните от БСК предприемачи изминаващата година е неуспешна, а 21% не виждат разлика с миналата

fb
3E news
fb
20-12-2010 03:53:25
fb

За българския бизнес икономическата и финансовата криза се е отразила най-негативно на обема на продажбите. Не прави изключение и отминаващата 2010 година. Това показва изследване на Българската стопанска камара (БСК) "2010 г. през погледа на бизнеса", проведено сред малките и средни предприятия в началото на декември. От него става ясно, че сигналите за излизане от финансовата криза са силно пресилени и компаниите са силно притиснати от икономическата обстановка.

 

За 74% от анкетираните продажбите им са намалели, а 14% са успели да запазят същите нива от предходната година. Обемите на производството също са потърпевши от икономическата обстановка. Общо 64% от запитаните посочват, че производството им се е свило, а при едва 8% има увеличение.

 

Свитите обороти и производство логично са довели и до съкращаване на персонал. Повече от половината анкетирани признават, че им се е наложило да редуцират броя на служителите си, а едва 5% са наели нов персонал.

 

Според 47% участващите в проучването на БСК изминаващата година е неуспешна за бизнеса им, 21% не виждат разлика с година по-рано, а едва 32 % я определят като успешна. Близо 60% от анкетираните са на мнение, че условията за бизнес в България са се влошили, а всеки трети твърди, че положението е същото като през 2009 г.

 

Лошата стопанска конюнктура е принудила всяка четвърта фирма да преструктурира кредитите си, а 12% признават че имат просрочия, става ясно още от изследването на БСК. Най-сериозните проблеми в бизнессредата са липсата на пазари, бюрокрацията, ниското качество на административното обслужване, нелоялната конкуренция и корупцията. Липсата на квалифицирана работна ръка и високото осигурително бреме също пречи на нормалното правене на бизнес, казват от БСК. Огромни проблеми създава и често променящата се нормативна уредба и тромавата и неефективна съдебна система.

 

От изследването на БСК става ясно, че антикризисните мерки на правителството на практика не са имали никакъв ефект. Едва 19% ги определят като успешни, а останалите дават негативна оценка. Борбата със сивата икономика също е претърпяла крах, става ясно от изследването на стопанската камара. Всеки втори от анкетираните твърди, че все повече фирми отиват в сивия сектор, като едва 5% са на мнение, че икономиката изсветлява. Като основни източници на сивата икономика анкетираните посочват неприлагането и неспазването на законодателството и корупцията сред контролиращите държавни органи.

 

Представителите на българския бизнес обаче са оптимисти за 2011 г. Над 60% са на мнение, че страната ни постепенно ще излезе от кризата. Всяка трета фирма планира да преразгледа инвестиционните си намерения. Това обаче няма да се отрази на заплатите на служителите. Близо 44% от работодателите са категорични, че няма да увеличават заплати, а само 6% планират увеличение на възнагражденията с повече от 10 на сто.


По статията работи:

Георги Вулов