НАЧАЛО » ������

Топлофикациите искат законодателни промени, за да могат си събират по-бързо дълговете от клиентите

Eфективно управление, разбираеми фактури и качествена услуга могат да върнат доверието на потребителите

fb
3E news
fb
27-09-2011 05:08:41
fb

По-добри механизми за събиране на задълженията на клиентите на топлофикациите, разбираеми и прозрачни сметки, по-добро и по-ефективно управление на дружествата, ще дадат възможност за оцеляване на централизираното топлоснадбяване в България. Съдебните процедури трябва да станат по-ефикасни, за което са необходими и законодателни промени. Създаването на пазар на електрическа енергия ще позволи на компаниите да участват в него и ще увеличи приходите им.Това поискаха представители на компаниите по време на форума Разумна топлина: Има ли бъдеще за централизираното топлоснадбяване в България, който се проведе днес. Добро управление на всички нива, промяна в регулаторната рамка и прозрачност при формирането на сметките, както и въвеждането на високоефективни и екологично чисти технологии могат да върнат доверието на потребителите в услугата.

"Да си длъжник за парно"

За последните две години събираемостта на Топлофикация София, която има най-много клиенти е спаднала от 73 на 55%. Икономическият министър Трайчо Трайков изтъкна, че няма бизнес, който да издържи при такава събираемост. Дружеството дължи около 200 млн. лв.на Булгаргаз, 220 млн. лв. на Българския енергиен холдинг, а обезценените му вземания са 200 млн. лв. Тези задължения са натрупани именно заради неплащане на сметките от клиентите. При забавяне на повече от две сметки например клиентите на Далкия Термо Прахова в Румъния, трябва да се намери контакт с тях и да се търси решение на проблема, посъветва генералният директор на компанията Павел Мичка. Той изтъква, че много важно е начинът на формирането на сметките да е прозрачен.

  Омагьсаният кръг на дълговете

 

"Няма добри механизми за увеличаване на събираемостта и съществуват противоречи юридически тълкувания на различни нормативни актове. Това е лост в ръцете на клиентите, когато оспорват задълженията си", коментира зам.изпълнителният директор на Далкия Варна Тодор Николов. За промени в Закона за енергетиката, които да позволят на дружествата да спират парното на длъжниците се говори от две години.

 

Председателят на Управителния съвет на ЕВН България Йорг Золфелнер посочи, че половината от клиентите на Топлофикация Пловдив са с ниски доходи, а жалбите срещу издадените фактури не са толкова заради грешки, колкото защото потребителите не могат да плащат. Той смята, че е необходима по-голяма гъвгавост при изплащането на големи задължения. Според правния консултант Генадий Дишев на асоциация"Активни потребители"дружествата са адбидирали от създаването на нормални отношения с потребителите, което се отразява и върху събираемостта.

Конкуренцията на мрежите

Топлофикациите нямат лицензии за мрежите, което позволява конкуренцията на газоразпределителните дружества. В това разбира се няма нищо лошо, защото синьото гориво е екологично и по-ефективно. Например Топлофикация Велико Търново купува природен газ от газоразпределните дружество и има комбинирано производство, което й позволява намаление на цената през този отоплителен сезон. Така на практика конкуренцията се развива в мрежите, без да има такава между снадбители и доставчици.

 

 

Преди няколко години Топлофикация София например искаше от ДКЕВР да забрани на Софиягаз, дъщерно дружество на Овергаз, да газифицира топлофицираните райони, но регулаторът отхвърли предложението. "Продължава опасната близост" между цените на електрическата и топлинната енергия", коментира председателят на УС на Института за енергиен мениджмънт Иванка Диловска. Тя посочи, че при някои дружество дори цената на топлинната енергия надхвърля тази на електрическата по нощната тарифа. Затова топлофикациите настояваха при определяне на новите цени на енергията от юли, да се увеличи нощната тарифа. Първоначално регулаторът прие предложението, но впоследствие се отказа.

 

Дружествата продължават да купуват електроенергия от обществения снадбител НЕК и обществения доставчик по регулирани цени. Това са дължи на липсата на свободен пазар на електроенергия и да достатъчно стимули те да започнат да участват в него. Дори и да произвеждат енергия от комбинирано производство те я продават на НЕК и електроразпределните дружества, които по закон са задължени да я изкупят. Топлофикациите са заинтересовани да им я продават заради по-високата цена на тока и тази на топлинната енергия.


По статията работи: