НАЧАЛО » ������

Водещите проектанти от „Росатом“ трябва да докажат конкурентоспособността на енергийния блок на „АЕЦ на бъдещето“

fb
3E news
fb
31-07-2019 09:34:00
fb

Разработката от Русия на търговски атомен енергиен блок с ядрен реактор на бързи неутрони БН-1200М, който, както се смята трябва да стане един от ключовите елементи на руската атомна енергетика на бъдещето преминава на нов етап – водещото проектно предприятие към държавната корпорация „Росатом“ - „Атомпроект“ (Санкт Петербург) трябва да обоснове конкурентоспособността на този перспективен енергиен блок.

Както става ясно от материали, публикувани на сайта за поръчки на „Росатом“, „Атомпроект“ до ноември тази година трябва да представи резултатите от анализа на технико-икономическите показатели на енергоблок БН-1200М, не само в сравнение със съвременните руски атомни енергийни блокове ВВЕР-ТОИ (предполагащи съществено понижение на стойността за изграждане, сроковете и експлоатационните разходи), но и с алтернативни мощности. Става въпрос не само за проект на един енергиен блок БН-1200М, предложен за строителство на Белоярската АЕЦ, но и за два АЕЦ с такива реакторни съоръжения.

През 2018 г. „Росатом“ прие нова стратегия за развитие на руската атомна енергетика. Тя е базирана на преход към двукомпонентна ядрена енергийна система, в която енергийните блокове на АЕЦ с реактори ВВЕР, съставляващи основата на съвременната атомна енергетика ще се експлоатират в коммбинация с енергийни блокове с реактори на бързи неутрони с т.нар. затворен ядрено-горивен цикъл. При затворения ядрено-горивен цикъл се увеличава съществено горивната база, като се създава възможност за намаляване на обема на радиоактивните отпадъци, благодарение на „изгарянето“ на опасните радионуклеиди. Така според очакванията се решават два ключови проблема на настоящата атомна енергетика, свързани от една страна със запасите от природен уран, които не са неограничени и с обема от отработено ядрено гориво, което в случая намалява. Русия, както отбелязват експертите, заема първо място в света по отношение на технологията на строителството на реактори на бързи неутрони.

Сега основните технологии на съоръженията за ядрено-горивен цикъл в Русия се разработват при експлоатацията на енергийния комплекс на Белоярската АЕЦ (енергийните блокове на бързи неутрони с реактори БН-600 и БН-800) в комбинация със съществуващи и утвърдени съоръжения за производство на ядрено гориво, преработка на отработено ядрено горимо и управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци.

Разработката на търговски енергиен блок на бързи неутрони е следващият етап на развитието на технологиите. От предприятията на „Росатом“ бе подготвен технически проект за реактор БН-1200М с електрическа мощност от 1200 МВт  и материали по проекта за енергиен блок БН-1200М. На съвместно заседание на научно-техническите съвети на „Росатом“ през 2017 г. бе препоръчано доработване на документите за подобряване на технико - икономическите показатели на енергийния блок и разработване на пълен комплект от проектна документация за основния блок БН-1200М на Белоярската АЕЦ.

Според техническото задание сред основните технико - икономически характеристики на енергийния блок БН-1200М са: 60-годишен срок на експлоатация, 60-месечен срок на изграждане от така наречения „първи бетон“ до пуска на реактора, цена на електроенергията – 2,35 рубли за киловатчас. Що се касае до въпросите на безопасност, то според проекта, дори при хипотетични тежки аварии извън проектните не се налага евакуация на населението и изселване на населението от районите в близост до атомната електроцентрала. По-рано бе съобщено, че решение за строителството на пилотен проект на блока БН-1200М на Белоярската АЕЦ може да бъде взето в началото на 2020 г.

„Атомпроект“ е сред инженеринговите компании на  „Росатом“. и развива дейности, свързани с проектирането на атомни електроцентрали.

 

По материали на чужди медии

По статията работи:

Маринела Арабаджиева