НАЧАЛО » ������

Седемте Рилски езера умират заради засиления туристически поток, предупреждават природозащитници

fb
3E news
fb
08-07-2013 02:25:00
fb
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" алармира за необходимостта от спешни мерки, за да спре унищожението на крехките екосистеми в района на Седемте Рилски езера в Национален парк Рила заради незаконния лифт до едноименната хижа.

По данни на Министерството на околната среда и водите и експерти на Коалицията "За да остане природа в България" за последните години броят на посетителите в района на Седемте езера е нараснал близо десет пъти - от около 15 хил. през 2009 г. до над 120 хил. през 2011 г. Всичко това е пряк резултат от пускане в експлоатация на лифта от х. "Пионерска" до х. "Рилски езера".

Улесненият достъп и засиленият обществен интерес с пускането на лифта вече водят до невъзвратимата загуба на Седемте Рилски езера. Особено притеснителни са тези процеси през лятото, смятат природозащитниците.

Официални правителствени данни показват, че се наблюдава трайно прогонване на редки и защитени видове като мечката, вълка, дивата коза, глухара, врабчовата кукумявка и др., срещани в района преди 2009 г. Липсата на алейна инфраструктура като дървени скари по пътеките до езерата и огромният човекопоток води до силно увреждане и ерозиране на тревните местообитания и затлачване на езерата от изнесената с дъждовете почва от склона. Стотиците хиляди любители на езерата ежегодно се оказват непоносима екологична тежест и за крехките водни екосистеми, в които след 2009 г. се наблюдават напредващи процеси на заблатяване и отмиране на първичните езерни екосистеми.

Природозащитниците припомнят, че между 2007 и 2009 г. бяха организирани десетки граждански протести срещу изграждането на новия лифт до Седемте Рилски езера в сърцето на Национален парк Рила. Той беше разрешен, без да е извършена актуална оценка за въздействието върху околната среда и защитените видове в парка и без да се заплащат концесионни такси за ползването на изключителна държавна собственост (една трета от лифта попада в Национален парк Рила). Всичко това доведе до наказателна процедура на Европейската комисия срещу България за неспазване на екологичното законодателство на Европейския съюз.

Във връзка с наказателната процедура на Европейската комисия през изминалите години проблемите с опазването на Седемте езера са били неколкократно обсъждани с Министерството на околната среда и водите и всички заинтересовани страни, но единствените мерки за смекчаване на вредното въздействие на човекопотока върху природата в района се ограничават до завишаване на контрола и подновяването на туристическата маркировка и информационните табели.

Коалицията "За да остане природа в България" отново обръща внимание, че единственият начин екоминистерството да гарантира опазването на Седемте Рилски езера е чрез прилагането на международния опит за управлението на чувствителни екосистеми, подложени на засилен туристически интерес. В такива случаи се изготвя екологична оценка на поемната способност на чувствителните екосистеми, изграждане на инфраструктура с цел намаляване на ерозията, поставяне на тоалетни и т.н. Според природозащитниците обаче, като най-спешна мярка за спиране настъпилите вече негативни последствия за Седемте езера, е необходимо екоминистерството да предприеме действия за ограничаване на туристопотока до поносимите за екосистемите нива, включително чрез налагането на финансови стимули и ограничаване капацитета на незаконния лифт. По силата на екологичното законодателство, тези дейности целят да не се допусне унищожаването на Седемте езера и е трябвало да бъдат разработени от кандидат строителя на лифта и екоминистерството, преди съоръжението да е построено и пуснато в експлоатация. Това не се случи въпреки настояванията ни, припомнят природозащитниците.

По статията работи:

Маринела Арабаджиева