НАЧАЛО » ������

73% от клиентите на Техем в София имат да възстановяват суми от топлофикационното дружество

Средно 66,02 лв. ще възстановят жилищата до 70 кв. м. в следствиe на намалената цена на енергията

fb
3E news
fb
22-07-2020 03:58:09
fb

73% от клиентите на Техем имат да възстановяват суми от столичното топлофикационното дружество. Този извод е направен на база изработените изравнителните сметки за клиентите на Техем в София. Отоплителен сезон 2019/2020 е бил с продължителност от 174 дни с отопление. Точно толкова колкото и предходния, но промяната цената на енергията повлиява върху годишното изравнение.
Така например 16% от клиентите на Техем са потребили повече енергия сравнено с миналата година, но въпреки това имат да възстановяват пари, заради понижената цена.

1 910 клиенти все още не са осигурили достъп до уредите и водомерите си за отчет. Неосигуряването на достъп до уредите дори на един клиент в сградата, означава начисляване на максимална мощност на този потребител и последващи корекции в изравнителните сметки на всички клиенти. Припомняме, че в Наредбата за топлоснабдяване са предвидени санкции при неотчетени, стари или липсващи индивидуални водомери, а именно служебен разход до 280 л./ден на човек (на месец това означава до 8 м3 или годишно до 100 м3 на човек).

Неосигурилите достъп за отчет и корекция на сметката могат да поискат допълнително посещения до 31 август 2020 г. След тази дата не се приемат възражения и заявки за отчет.
Клиентите на месечен отчет без изравнителната сметка (над 5 000 имоти) след спирането на отоплението през месец април 2020 г. не чакат възстановяване или доплащане. С месечното дистанционно отчитане промените в цени и потребление  се отразяват веднага в реални фактури всеки месец.
С влизането в сила на Европейската Директива за енергийна ефективност от 25.10.2020 г., има изискване се монтират само уреди за разпределение с дистанционно отчитане. Това важи за индивидуални разпределители, апартаментни топломери и водомери за топла вода.

Повече по темата можете да намерите тук.

Техем
изравнителни сметки
възстановяване на суми
По статията работи:

3E news