НАЧАЛО » ������

Сключена е първата дългосрочна сделка за пряко улавяне на въглерод от въздуха

fb
3E news
fb
02-09-2021 09:09:04
fb

Швейцарската застрахователна група Swiss Re и компанията Climeworks, специализирана в технологиите за пряко улавяне на въглероден диоксид от въздуха (direct air capture) са сключили „първото в света дългосрочно споразумение“ за използването на тази технология. Сумата на споразумението е 10 млн. долара, а срокът – 10 години.
„И срокът от десет години, и общата сума от 10 милиона щатски долара досега нямат аналог на пазара на технологиите от този тип, което е важна стъпка за разработчиците, инвеститорите и други купувачи“, се отбелязва в изявление на Swiss Re. Компаниите ще си сътрудничат и в процеса на разработването на обучения за управление на риска , както и при бъдещи възможности за инвестиции и финансиране на проекти. 

„За да може да бъдат намалени рисковете от изменение на климата, светът има нужда от увеличаване на отстраняването на въглерода в допълнение към намаляването на емисиите, но не вместо това. Партнирайки си с Climeworks, можем да използваме силните си страни в това начинание като поемащи върху себе си рискът на инвеститор и далновиден купувач на решения за климата“, казва Christian Mumenthaler, главен изпълнителен директор на Swiss Re Group и съпредседател на World Economic Forum's Alliance of CEO Climate Leaders.

Технологичното решение за отделянето на въглерода, предлагано от  Climeworks в Исландия касае улавяне на въглероден диоксид (СО2) от околната среда чрез използването на геотермална енергия. Уловеният СО2 след това се насочва за постоянно съхранение в близки скални пластове. Той се разтваря във водата и се нагнетява дълбоко под земята, където реагира естествено с околните базалтови скали, образувайки стабилни карбонатни минерали – СО2 буквално се превръща в камък. Това се смята за най-безопасната и надеждна форма на съхранение от всички съществуващи технологии за отделянето на въглерод. 

В същото време Direct air capture е един от най-скъпоструващите варианти с цена от няколкостотин долара за тон улавян въглерод. По-големи, по-икономични съоръжения с пряко улавяне на въглерод с последващо съхранение, които биха обезпечили икономии от мащаба, могат да се реализират само в случай, ако клиентите са готови да сключат дългосрочни споразумения. Те гарантират на разработчика бъдещ поток от доходи, правейки новите проекти по-достъпни за финансиране. 

В изявлението на Swiss Re се подчертава, че в проектите за улавяне на въглерод от атмосферата могат да се използват естествените решения, такива като горските залесявания, което дава много съпътстващи изгоди като например подобряване на биоразнообразието. Те обаче са ограничени от други ползвания на земята и са уязвими по отношение на рисковете от повторно емисиране на съхранения въглерод, например в резултат на горски пожари. Ето защо са необходими технологични решения, за да се ограничи глобалното затопляне в дългосрочен план. 

Swiss Re пое ангажимент за постигане на нулеви емисии в застрахователния и инвестиционният си бизнес към 2050 г, а от оперативна дейност – през 2030 г. В същото време компанията се придържа към подхода „направи всичко възможно, премахвай останалото“, което е насочено преди всичко към максимално възможното намаляване на емисиите.

Технологиите за пряко улавяне на въглерод от въздуха се разглеждат от много компании като една от възможностите за компенсиране на „остатъчните“ емисии, тоест на тези, които е невъзможно да бъдат съкратени. 

Първата инсталация за улавяне на СО2 от Climeworks е била построена през 2017 г.  

СО2
улавяне на въглерод от въздуха
Swiss Re
Climeworks
По статията работи:

3E news