НАЧАЛО » ������

Плавно покачване на чуждите инвестиции отчита БНБ

През май има нарастване от 27% спрямо април, но на годишна база спадът е над 77%

fb
3E news
fb
15-07-2010 08:41:26
fb

През май преките чуждестранни инвестиции у нас са били 68.2 млн. евро. при 53.3 млн. евро през април, което представлява ръст от 27%. На годишна база обаче се отчита спад от над 77%, сочат огласените на 15 юли данни на БНБ. За периода януари-май чуждестранните инвестиции в страната са общо в размер на 253 млн. евро, при 1211.1 млн. евро за същия период на 2009 г.

Привлеченият през първите пет месеца на 2010 г. дялов капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски) възлиза на 244.1 млн. евро. Той е по-нисък с 620.9 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през същия период на 2009 г., когато е бил 865 млн. евро. Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са в размер на 73.1 млн. евро, при 229.1 млн. евро за януари - май 2009 г.

По държави, най-големите нетни преки инвестиции в страната за периода януари - май 2010 г. са от Холандия (589.1 млн. евро), следват Русия (60.2 млн. евро) и САЩ (46.5 млн. евро). Към Австрия и Великобритания нетните плащания са в размер съответно на 363.7 млн. евро и на 86.1 млн. евро.

По-големите нетни постъпления от Холандия и съответно нетни плащания към Австрия се дължат основно на движения по револвиращи вътрешнофирмени кредити, уточняват от централната банка.


По статията работи:

Георги Вулов