НАЧАЛО » ������

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 92.87 лв. за MWh с ден за доставка 2 април 2021 г.

fb
3E news
fb
01-04-2021 02:04:16
fb

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 92.87 лв. за MWh и количество от 73683.20 MWh с ден за доставка 2 април 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 86.95 лв. за MWh, при количество от 38088.3 MWh.

Извънпиковата енергия (35594.9 MWh) е на цена от 98.79 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 113.74 лв. за MWh и количество от 2792.1 MWh.

Това е и най-високата цена на търгуваната енергия в сегмента пазар „Ден напред“ - регистрирана в 01 часа (113.74 лв. за MWh при количество 2792.1 MWh).

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 93.48 лв. за MWh, при количество от 2795 MWh.

Спрямо стойността от 112.98 лева за MWh или 57.77 евро за MWh за 1 април 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 2 април намалява до 47.49 евро за MWh (спад със 17.8 % ), според www.energylive.cloud, или 92.87 лв. за MWh по данни на БНЕБ.

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 1 април 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 2650.8 MWh при средно претеглена дневна цена от 106.97 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 2134 MW или 39.28 %
кондензационните ТЕЦ с 1802 MW или 33.17 %,
топлофикационните ТЕЦ с 369 MW или 6.79 %,
заводските ТЕЦ – 180 MW или 3.31 %,
ВЕЦ с 9 MW или 0.17 %
малки ВЕЦ – 238 MW или с 4.38 %
вятърни електроцентрали – 42 MW и съответно 0.77 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 645 MW или 11.87 %

Био ТЕЦ – 14 MW или 0.26 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 4185 MW.

Интензитета на СО2 е 341g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

БНЕБ
Българска енергийна борса
По статията работи:

3E news