НАЧАЛО » ������

Работната заплата намалява

През третото тримесечие са по-малко и наетите по трудови правоотношения

fb
3E news
fb
08-11-2010 08:50:24
fb

През третото тримесечие на 2010 г. средната месечна работна заплата намалява спрямо второто тримесечие с 0.3% до 638 лева. За юли, август и септември 2010 г. тя е съответно 637, 630 и 649 лева, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

 

Най-голямо понижение на заплатите е регистрирано във "Финансите и застрахователната дейност" - с 8.7%, следвано от "Операции с недвижими имоти" - с 3.4%. Най-голямо нарастване на средното месечно възнаграждение през третото тримесечие на 2010 г. спрямо второто тримесечие се наблюдава обаче в "Селско, горско и рибно стопанство" - със 7.8%, ,следвано от "Транспорт, складиране и съобщения" - с 4.2%.

 

През третото тримесечие на 2010 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.4% спрямо същия период на предходната година, като най-голям ръст има в икономическите дейности "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 34.8%, и "Професионални дейности и научни изследвания" - с 18.8%.

 

Наетите хора по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2010 г. намаляват с 30 хил. души, или с 1.3% спрямо края на юни 2010 г., като достигат 2.2 милиона, показват още предварителни данни на НСИ. Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 15.0%, и "Култура, спорт и развлечения" - с 10.0%. Спрямо края на юни 2010 г. най-голямо увеличение на наетите по трудово и служебно правоотношение се наблюдава в "Преработваща промишленост" - с 0.8%.

 

В структурата на заетите хора по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Преработваща промишленост" и "Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството" - съответно 23.4 и 18.3%. През септември 2010 г. броят на наетите спрямо юни 2010 г. в  "Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството" намалява с 0.6%, показва справката на НСИ.

 

В края на септември 2010 г. работниците по трудово и служебно правоотношение са със 140 хил., или с 6.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Най-голямо намаление на наетите лица спрямо септември 2009 г. се наблюдава в икономическите дейности "Строителство" - с 32 хил., "Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството" - с 30 хил., и "Преработваща промишленост" - с 29 хиляди. В процентно изражение намалението е най-голямо в икономическите дейности "Строителство" - с 18.0%, и "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 12.2%.
По статията работи:

Георги Вулов