НАЧАЛО » ������

Ипотечните кредити - търсени и през август

Средният им размер отбелязва лек ръст, ниски експертни оценки на закупуваните имоти изненадват кандидатите

fb
3E news
fb
13-09-2010 12:56:02
fb


Пазарът на ипотечни кредити в страната бе активен през традиционно слабия за икономиката месец август, сочи анализът на КредитЦентър. По-големият обем отпуснати ипотечни кредити до голяма степен се дължи на удължения срок за усвояване, който през 2010 година се движи между 2 и 3 месеца. Тенденцията се дължи от една страна на трайно установилите се нови правила на пазара – процедурата започва от предварително одобрение, едва след това купувачите избират имот и стартират реалните стъпки към получаване на финансирането. Активността на кредитните институции привлече клиенти, но през последните три месеца едва 16% от изпратилите запитвания са отговаряли на критериите на банките за исканото от тях финансиране.

Основните грешки, които създават проблеми на кредитополучателите, са: сключват предварителен договор за покупко-продажба на имота и едва тогава търсят кредит и често те срещат отказ поради несъответствие между доходите и очакванията си за размера на външното финансиране; надценяват възможностите си като избират по-голям и по-скъп имот от това, за което могат да плащат. Очакват по-голям процент финансиране от този, който банката счита за приемлив и нерисков за конкретния клиент.
През последните месеци клиентите се сблъскват и с един независещ от тях проблем – експертните оценки, на базата на които се определя размерът на кредита, са по-ниски от сумата, за която се купува имотът. Оценителите са все още предпазливи в определянето на справедлива пазарна стойност и за имоти в квартали с лоша инфраструктура, по-слабо търсене, лоши транспортни връзки и др. подхождат по-консервативно. Те определят пазарна стойност, която е по-ниска от стойността, която купувачът реално заплаща на продавача на имота. Подценяването на имотите е един вид защита за финансиращите институции, но създава проблеми на клиентите купувачи, защото получават одобрение за по-малък от очаквания от тях кредит.
Очакванията на експертите са и интересът, и отпуснатите кредити да растат през предстоящите месеци, допълнително стимулирани от есенните промоции на банките. В рамките на специалните предложения лихвите по ипотечните заеми паднаха до около 7 – 7.5% за кредити в евро и под 9% за тези в лева.

Атрактивните предложения за нови клиенти е възможно в дългосрочен план да повдигнат въпроса за рефинансирането и предоговарянето на старите задължения.

Средният размер на изтеглените ипотечни кредити през месец август бележи умерен ръст и достига 29 855 евро. Отново е голям делът на кредитите в евро -  95 на сто от всички изтеглени за периода в страната по данни на КредитЦентър. По-съществен ръст се наблюдава в средния размер на изтеглените ипотечни кредити в София – през август той е 37 644 евро. Най-много е нараснал средният размер в морската столица  – с близо 6000 евро в рамките на месец. В Пловдив и Бургас средният размер е по-нисък спрямо юли и е съответно 24 160 и 20 380 евро. Активизират се както младите на възраст под 25 години, така и най-възрастните клиенти.


ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР       
Размер в евро    % от 01.8.2010 г. до 31.8.2010 г.       

от 0 до 10 000 -   4,4%       
от 10 000 до 30 000  -  59,2%       
от 30 000 до 50 000  -  24,6%       
от 50 000 до 70 000  -  8,3%       
от 70 000 до 90 000  -  2,2%       
над  90 000 -               1,3%    


Най-популярните кредити и през август остават тези между 10 000 и 30 000 евро – близо 60% от кредитополучателите са предпочели сума в такъв размер. Кредит между 30 000 и 50 000 евро пък са изтеглили близо ¼ от потребителите. Все по-често се отпускат  кредити над 70 000 евро на клиенти със стабилни високи доходи и достатъчно спестени лични средства.  Най-предпочитаният срок за погасяване на ипотечен кредит през изминалия месец е бил този между 16 и 20 години – близо 40% от кредитополучателите са избрали такъв период. Малко над 34% от кредитите пък ще бъдат погасени в рамките на следващите 10 до 15 години. Срок на ипотечните кредити от над 25 години са избрали близо 12% от кредитополучателите през август.


% на финансиране – август 2010 г.

До 40%  -  5,4%      

40% - 50%  -  18,3%       
50% - 60%  -  24,9%       
60% - 70% -   22,3%       
70% - 80%  -  24,8%       
80% - 90%  -    4,3%       
90% - 100% -    0%    


Финансирането на около 50% от цената, което се счита за най-малко рисково, е било и най-масово през август. Близо 25% от всички сделки са се движели около този параметър. Само с 0.1% по-малко са сделките, финансирани на 70% до 80%, а малко над 4% от кредитополучателите са прибегнали до финансиране на 80% до 90% от цената на имота.


По статията работи:

Admin Admin