НАЧАЛО » ������

Светла Тодорова: Щатът на КЕВР няма да се увеличава

fb
3E news
fb
23-04-2015 05:44:00
fb

127 хиляди лева са необходими за двамата нови членове на КЕВР до края на годината. Това каза бившият председател на ДКЕВР и настоящ член на КЕВР Светла Тодорова по време на заседание на Комисията Комисията за наблюдение на дейността на КЕВР. Припомняме, че с промяната на Закона за енергетиката броят на комисарите бе увеличен от 7 на 9 души. Към момента към административния състав на КЕВР има 15 незаети бройки. "Не предвиждаме да се увеличава щатът на комисията, тъй като и в момента при наличието на свободни бройки фондът на работни заплати е такъв, какъвто е необходим за работещите в момента“, обясни Тодорова.


"Общата численост на комисията е 130 щатни бройки, от които 9 члена на комисията и 121 служители в администрацията. От тях 115 са по служебно правоотношение и 6 човека са по трудово. От началото на 2015 година са прекратени правоотношенията със 7 служители, като 5 от тях са по взаимно съгласие, а двама са преминали към друга администрация", обясни Тодорова.

По отношение на финансовото състояние на комисията тя обясин, че са определени приходи от 10,720 млн. лева, като разходите са 3,892 млн. лева. За първото тримесечие комисията е събрала 7,133 млн. лева, които са постъпили в бюджета, като планираните разходи са 3,892 млн. лева, изразходвани са 910 хиляди лева", каза Тодорова. Тя заяви, че планираната издръжка е в размер на 768 хиляди лева, като от тях са изразходени 156 хиляди лева.

"50 хиляди лева са капиталовите разходи за годината, които не са харчени. Приходите се формират от заявление, сертификати и тръжни документи.

Тодорова обясни, че очаква нарастване на разходите, заради увеличението на комисията с двамата нови членове. По думите й, други допълнителни разходи са средства за командировки, свързани с дела, които са заведени от ЕРП-та. "За тях трябва да се пътува из цялата страна. Над 100 хиляди лева са изчислените средства за това", каза още Светла Тодорова.

КЕВР
бюджет на КЕВР
По статията работи:

Маринела Арабаджиева