НАЧАЛО » ������

Лек спад на индексите

Инвеститорите са решили да осребрят част от натрупаната печалба за последните 7 сесии

fb
3E news
fb
17-02-2011 12:14:37
fb

Отново дойде ред да се осребри понатрупаната печалба от миналата и тази седмица. Инвеститорите явно не са видели нещо смущаващо или провокиращо ги да рискуват и да купуват. Затова са решили да си заделят малко от печалбите. Най-вероятно за нови инвестиции. Така може да се обясни днешния спад на основния индекс SOFIX на Българската стокова борса (БНБ). След 7 поредни борсови сесии, през които индексът постоянно нарастваше, днес отчете понижени. Въпреки това от началото на февруари SOFIX все още е на печалба с 12,7% ръст. Същото е и положението с другите три индекса. Днес два от тях – широкия BG40 и равно претегления BGTR30, също отчетоха спад, но от началото на месеца с на плюс.

 

Показателно, че се осребряват печалбите, е огромният за български условия оборот на борсата. В същото време обаче акциите на губещите компании бяха повече от печелившите.

Справка на БФБ показва, че днес оборотът е прескочил 7 млн. лв. На регулирания пазар имаше сделки за 3,002 млн. лв., като на пазара на акции той възлезе на 1,671 млн. лв.

 

Изтъргувани бяха акции на 79 компании. От тях печеливши бяха на 26, а на 45 – губещи. Без промяна останаха книжата на 8 компании.

Търговията с облигации бе на стойност 1,306 млн. лв., а с компенсаторни инструменти - за 24 хил. лв. Компенсаторните записи са без промяна на ниво от 25 ст. за 1 лв. номинал, поименните компенсационни бонове се повишават с 3,5% до 30 ст., а жилищните компенсаторни записи отстъпват с 0,4% до 23 ст.

За 4,051 млн. лева бяха сключени предварително договорени сделки.

 

С най-голям оборот на пазара на акции бяха книжата на Еврохолд (272 993 лв. от 30 сделки), следвани от акциите на ПИБ (249 838 лв. от 59 сделки). На трето място е Химимпорт-привилегировани (200 728 лв. от 22 сделки), а четвърти остана ФНИ България АДСИЦ (159 403 лв. от 31 сделки). С книжата на още 5 компании беше направен оборот от над 50 000 лв. за всяка.

С най-голям ръст на акциите днес беше Костенец-ХХИ (+14,6%), следвано от Енергоремонт Холдинг (13.68%). На трето място бяха Поименни компенсационни бонове (3,45%). По спад на първо място са книжата на Метизи (-6,2%), следвано от Ексклузив Пропърти АДСИЦ (-4.90%) и Топливо (-4.33%).


По статията работи:

Георги Вулов