НАЧАЛО » ������

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 109.83 лв. за MWh с ден за доставка 23 ноември

fb
3E news
fb
22-11-2020 01:56:06
fb

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 109.83 лв. за MWh и количество от 58430.70 MWh с ден за доставка 23 ноември 2020 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 141.21 лв. за MWh, при количество от 32972.0 MWh.

Извънпиковата енергия (25458.7 MWh) е на цена от 78.46 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 55.92 лв. за MWh и количество от 1844.8 MWh.

Най-високата цена на търгуваната енергия в сегмента пазар „Ден напред“ е регистрирана в 18 часа – 170.1 лв. за MWh при количество от 2628.2 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 100.08 лв. за MWh, при количество от 2002.5 MWh.

Спрямо стойността от 72.18лева за MWh или 36.90 евро за MWh за 22 ноември, цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 23 ноември нараства до 56.16 евро за MWh ( плюс 52.2 % ), според www.energylive.cloud, или 109.83 лв. за MWh по данни на БНЕБ.

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 22 ноември 2020 г. общият търгуван обем към 14 часа е 1177.4 MWh при средно претеглена дневна цена от 62.84 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 2094 MW или 43.07 %,
кондензационните ТЕЦ с 1641 MW или 33.73 %,
топлофикационните ТЕЦ с 400 MW или 8.22 %,
заводските ТЕЦ – 181 MW или 3.72 %,
ВЕЦ с 6 MW или 0.12 %
малки ВЕЦ – 56 MW или с 1.15 %
вятърни електроцентрали – 0 MW и съответно 0.00 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 465 MW или 9.56 %

Био ТЕЦ – 22 MW или 0.45 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 4412 MW.

Интензитета на СО2 е 343 g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

БНЕБ
Българска енергийна борса
По статията работи:

3E news