НАЧАЛО » ������

Модерни електропроводи ще увеличат капацитета на мрежата по морето

Българската ветроенергийна асоциация предлага кръгла маса за обсъждане на проблемите с прекъсванията

fb
3E news
fb
24-09-2010 08:52:56
fb

 

 

Подмяната на всички електропроводи от с.Суворово през Добрич до Варна с нови свръхпроводими, ще увеличи капацитета на преносната мрежа по Черноморието с 500 МВт. Това съобщи председателят на работната група по електропреносната мрежа в Българската ветроенергийна асоциация Ивайло Димитров пред 3Е. В петък асоциацията отправи призив към останалите участници в сектора за по-широко сътрудничество за решаване на проблемите на мрежата.

 

 

След авариите в края на юли и началото на август, които ставиха без ток почти цялото Южно Черноморие НЕК обяви, че започва подмяна и рехабилитация на съоръженията като ще използва и свърхпроводими проводници. Според Димитров трябва да бъдат подменени 110 Квт електропровод между подстанция "Добрич" и бъдещата подстанция "Маяк", както и да се изградят двойни връзки между подстанция"Каварна" и подстанциите "Варна Север" и "Варна Запад".

 

Според асоциацията след авариите недостатъчната и неефективна комуникация в бранша доведоха до значителни загуби по време на прекъсванията, които застрашиха дори човешки живот. Организацията приветства разследването на причините, довели до авариите. Тя предлага да бъде организирана кръгла маса между Електроенергиен системен оператор, НЕК, потребителите и производителите на енергия, която да приеме съответните решения.

 

Резултатът следва да бъде установяването на редовния и ефективен обмен на информация за промените в предлагането и търсенето на капацитет в мрежата, което да доведе и до адекватни и навременни инвестиции, се посочва в съобщението на асоциацията.


По статията работи: