НАЧАЛО » ������

ЕК представи план за земеделието след 2013

Комисията предлага три варианта за реформа, която да превърне европейското земеделие в по-динамичен и конкурентоспособен сектор

fb
3E news
fb
18-11-2010 01:35:16
fb

Европейската комисия публикува съобщение относно "Общата селскостопанска политика (ОСП) към 2020 г. - посрещане на предизвикателствата на бъдещето, свързани с храните, природните ресурси и територията". Документът очертава три варианта за бъдеща реформа. Комисията предвижда запазване на настоящата система от два стълба. Друг общ елемент е идеята, че бъдещата система за преки плащания не може да се основава на минали референтни периоди, а трябва да е обвързана с обективни критерии.

 

Настоящата система предоставя различни правила за ЕС-15 и ЕС-12, което не може да продължи след 2013 г." настоява европейският комисар по земеделието и развитието на селските райони Дачиан Чиолош. Необходими са също така по-обективни критерии за средствата за развитие на селските райони.

След обсъждане на тези идеи Комисията ще представи официални законодателни предложения в средата на 2011 г., съобщава Рапид.


Реформата е насочена към превръщането на европейското земеделие в по-динамичен и по-конкурентоспособен сектор, който също така ефективно допринася за постигане на целите на стратегията "Европа 2020" - да се стимулира устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж.

 

Дачиан Чиолош заяви: "ОСП не е само за земеделските стопани, а за всички граждани на ЕС - като потребители и данъкоплатци. Европейското земеделие трябва да бъде не само икономически конкурентоспособно, но и екологично конкурентоспособно."

Нов елемент в бъдещата политика за развитието на селските райони трябва да бъде набор от инструменти за управление на риска, който да спомогне за по-добро справяне с несигурността на пазара и нестабилността на доходите. На държавите членки следва да се предоставят варианти за справяне с рисковете, свързани с производството и с доходите - нов инструмент за стабилизиране на доходите, съвместим със СТО, засилена подкрепа за застрахователните инструменти или взаимните фондове. Както при преките плащания, трябва да има ново разпределяне на средствата въз основа на обективни критерии, като същевременно се ограничава значителното отклонение от настоящата система.

 

В съобщението се очертават 3 варианта за бъдещата насока на ОСП, с цел да се отговори на тези основни предизвикателства:

 

1)преодоляване на най-неотложните за отстраняване недостатъци в рамките на ОСП чрез постепенни промени;

 

2) превръщане на ОСП в една по-екологична, по-справедлива, по-оптимална и по-ефективна политика;

3) прекратяване на подпомагането на доходите и пазарните мерки и фокусиране върху целите, свързани с околната среда и изменението на климата.


По статията работи: