НАЧАЛО » ������

Над 700 млн. лв. инвестира EVN в България за петте години след приватизацията

fb
3E news
fb
10-10-2010 10:25:45
fb

 

 

ЕVN Bulgaria е вложила над 700 млн. лева от приватизацията през 2005 г. до края на
септември 2010 г., и това поставя компанията на първо място по инвестиции в сектора. В мрежата и съоръженията само за периода януари – септември 2010 г. са инвестирани над 80 млн. лева, показва прегледът на инвестициите в разпределителната инфраструктура и в генерацията на енергия.

 

Само за периода януари – септември 2010 г. EVN Bulgaria е изградила и обновила повече от 775 км въздушна и кабелна мрежа средно и ниско напрежение. Изградени са 212 броя нови трафопостове и възлови станции. Вложените за 2010 г. от EVN Bulgaria средства са на стойност над 80 млн. лева.

 

Около 70% oт средствата в годишните Инвестиционни и ремонтни програми на дружеството се влагат директно в мрежата и съоръженията. Досега размерът на общо вложените суми надвишават средно одобрените от ДКЕВР средства за инвестиции.
Като резултат от последователната политика на рекордно високи инвестиции, дружеството подмени всички около 1,6 млн. електромера, намали технологични загуби по мрежата с 4,9%, обнови в голяма степен електроразпределителната мрежа и съоръжения, редуцира броя на авариите и времето за тяхното откриване и отстраняване. Допълнително бяха присъединени над 80 000 нови обекти към мрежата.

 

Компанията инвестира 15,7 млн. лева и в цялостното обновяване на техническата
инфраструктура в 24 района с нисък жизнен стандарт. Най-значимият проект в това отношение бе проектът за подмяна на инфраструктурата в квартал Столипиново в Пловдив. В резултат на успешното му реализация през 2007 г. технологичните загуби паднаха от 40 % на 5% , а събираемостта се покачи от 3 % през 2006 г. на над 80 %.
EVN Bulgaria реализира инвестиции и в друга сфера на енергийния сектор, след като през 2007 г. EVN Bulgaria придоби и топлофикационното дружество в Пловдив. Само няколко месеца след сключването на приватизационния договор компанията изплати на доставчика "Булгаргаз" всички натрупани от предишни години дългове на топлофикационното дружество.

 

През тази година EVN Bulgaria започна изграждането на най-модерната когенерационна централа за производство на електрическа и топлинна енергия не само в България, но и на Балканите. Проектът е на стойност 100 млн. лева.
Наред с мащабните инвестиции в техническата инфраструктура, компанията реализира и проекти за подобряване на клиентското обслужване. От 2007 г. функционира нов денонощен център за обслужване на клиенти, оборудван със съвременна техника, позволяваща бързо и качествено клиентско обслужване. Наред със структурата на Клиентските Енергоцентрове (КЕЦ) по места, всички организационни единици на дружеството работят за достигане на европейски стандарти в обслужването на потребителите.

 

Активната инвестиционна дейност на EVN Bulgaria е резуртат от усилията на дружеството за достигане на европейските стандарти в електроснабдяването – сигурност и качество на електрозахранването и по-добро клиентско обслужване, заявиха от компанията. Според нейното ръководство EVN Bulgaria ще продължи и
в бъдеще да прави инвестиции и ремонти, да развива нови проекти във възобновяеми
енергийни източници. Предстои и реализацията на проекта за хидроенергийната каскада "Горна Арда".


По статията работи: