НАЧАЛО » ������

Енерго-Про ще обжалва решението на КЗК

Дружеството се е съобразявало с разпорежданията на ЕСО, неизпълнението им поставя под заплаха енергийната система на страната

fb
3E news
fb
25-11-2013 03:12:00
fb
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи категорично не приема твърденията, цитирани в решението на КЗК за извършено нарушение, представляващо злоупотреба с господстващо положение при управление на производствени мощности, присъединени към електроразпределителната мрежа и ще обжалва това решение, заявиха от дружеството.

В действията си компанията стриктно съблюдава нормативните и законовите изисквания и не е допускала ситуации на неравностойно третиране – в полза или вреда на свои клиенти производители на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) , са категорични от електроразпределителното дружество.

Компанията е длъжна в максимално кратки срокове да изпълнява разпорежданията на диспечерите от Териториалното диспечерско управление на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за намаляване на товара в определени участъци на електропреносната мрежа, като за целта ограничава приема на енергия, произведена от производителите, присъединени в дадения участък.

Неизпълнението в срок на тези разпореждания поставя под заплаха сигурността на енергийната система на страната и може да доведе до тежки аварийни ситуации. Компанията ЕНЕРГО-Про Мрежи АД в нито един момент не е ограничавала пряко производството на електроенергия на конкретен производител на електроенергия от ВЕИ.

Производителите на електроенергия от ВЕИ имат, сключени по тяхна воля и избор, договори с избран от тях оператор, който осъществява оперативно управление на централите за производство на енергия от ВЕИ, и с когото ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД контактува в случай на наложен ограничителен режим от страна на ЕСО. При изпълнението на всяко разпореждане за ограничаване на производството на енергия, ЕНЕРГО-ПРО Мрежи ограничава всички оператори на строго пропорционален принцип.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД не разполага с информация и не може да влияе на това как операторът, чиято отговорност е да изпълни оперативното разпореждане на диспечерите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД и да намали произведената енергия, организира ограничаването на производителите в групата, която управлява и дали там се съблюдават същите принципи на равнопоставеност и строга пропорционалност.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи заявява категорично, че в изпълнението на своите задължения към ЕСО се ръководи стриктно от принципите на равнопоставеност и справедливост и отхвърля всякакви обвинения в неравноправно третиране на клиенти и злоупотреба с господстващо положение.


По статията работи:

Маринела Арабаджиева