НАЧАЛО » ������

Шест научноизследователски кораба ще правят проучвания за нефт и газ на блок "Хан Аспарух"

fb
3E news
fb
16-07-2014 05:48:00
fb

Правителството разреши на шест научноизследователски кораба да пребивават в изключителната икономическа зона в териториалното море и във вътрешните морски води на България в Черно море. Корабите ще извършват геодезически изследвания за картиране на морското дъно и опробване в площта „Блок 1-21 Хан Аспарух”. Плавателните съдове ще могат да посетят и пристанище Варна. Корабите плават под знамената на Италия, Малта, Турция, Панама и Вануату.

Изследванията ще се извършват от екип на „Фугро очеансисмика” – акционерно дружество, регистрирано в Италия, което е изпълнител на обществена поръчка, възложена от „ОМВ Офшор България ГмбХ – Клон офис България”. Те са в съответствие с технологията и в обем, определени в договора за търсене и проучване на нефт и природен газ. Той бе сключен между българското енергийно министерство и „Тотал Е&П България”.

кораби
проучвания
нефт и газ
блок "Хан Аспарух"
По статията работи:

Георги Велев