НАЧАЛО » ������

Мобилни лаборатории ще измерят качеството на въздуха в пет града

Инициативата е по повод световния Ден без автомобили 22 септември

fb
3E news
fb
21-09-2011 03:15:54
fb
По повод световния Ден без автомобили 22 септември мобилни лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда ще извършат сравнителни замервания за качеството на въздуха не само в София, а и в други големи градове на страната - Пловдив, Русе, Плевен и Бургас, съобщиха от пресцентъра на екоминистерството.


Ще бъдат представени данни за концентрациите на основни и специфични показатели за качеството на въздуха в ден с нормален автомобилен трафик – 21 септември, и в Деня без автомобили - 22 септември. Лабораториите ще измерят наличието на фини прахови частици (ФПЧ10), азотен оксид, азотен диоксид, въглероден оксид, серен диоксид, метан и неметанови въглеводороди. Данните ще послужат за изготвянето на анализ за влиянието на автомобилния транспорт върху качеството на атмосферния въздух в столицата.


Първоначални сравнителни данни в реално време могат да бъдат предоставени в следобедните часове на 22 септември, а на сайта на ИАОС ще бъдат публикувани окончателните резултати със средночасови и средноденонощни данни.


Мобилната лаборатория в София ще бъде разположена от източната страна на сградата на Народното събрание, до градинката между Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" и Националната художествена академия. В Пловдив замерването ще се проведе на ул. "Васил Левски", в отрязъка между кръстовищата с бул. "България" и с бул. "Дунав". В Бургас мобилната лаборатория ще бъде на площад Тройката пред Триа център, а резултатите от замерванията й ще бъдат публикувани на сайта на общината. В Плевен лабораторията ще бъда разположена на ул. "Васил Априлов", а в Русе - на ул. "Константин Иречек" между кръстовищата с ул. "Хан Крум" и с бул. "Борисова".


Получените резултати от направените сравнителни замервания в страната за деня ще бъдат публикувани на интернет страницата на МОСВ.
По статията работи: