НАЧАЛО » ��������

Michelin също с цел да има въглеродно неутрално производството до 2050 година

До 2024 година ще бъдат поставени научно обосновани цели към 70 на сто от доставчиците.

fb
3E news
fb
10-04-2021 12:15:22
fb

Световният лидер за производство на гуми също си постави цел да намали CO2 емисиите си с 50 на сто през 2030 г. спрямо 2010 г. и да постигне въглеродно неутрално производство до 2050г. Това показва докладът „Making the most of Europe’s climate leadership“ от European Roundtable for Industry за европейските компании, лидери в борбата с климатичните промени и целите на ЕС за намаляване на емисиите, с който 3eNews разполага и ви запознава от началото на годината. Компанията е сред най-големите производители на гуми в света с над 125 000 души персонал.

Целта на Michelin за 2030 г. за намаляване на емисиите в цялата верига на производството е в съответствие с инициативата ScienceBased Targets (SBTi). Компанията си поставя две амбициозни цели.

Едната е свързана с ограничаване на абсолютните нива на парникови газове от горива и енергия от транспорт и дистрибуция, да започне повторна употреба и третиране на 15 на сто от излезлите от употреба продадени продукти до 2030 г. от базовата 2018 година. Втората цел е свързана с поставянето на научно обосновани цели към 70% от доставчиците при закупуването на стоки и услуги (по отношение на генерирани емисии) до 2024 година.

Michelin заяви своята подкрепа за инициативата на Работната група по финансовите въпроси, свързани с климата (TCFD) и препоръките й. Като част от ангажимента си за преминаване към пълна декарбонизация, Michelin развива експертиза в областта на водородните горивни клетки за повече от 15 години. През 2019 г. Michelin и Faurecia създават съвместно предприятие около Symbio за производство и предлагане на пазара на водородни системи за леки и товарни превозни средства, автобуси и камиони. Промишленото внедряване е задължително условие към конкурентно масово производство и пилотно разполагане на водородни зарядни станции - HRS (Hudrogen Refueling Stations) и H2 превозни средства се явяват ключов фактор за успех.

Затова през 2018 г. във френският регион Auvergne Rhône Alpes, Michelin и ENGIE започнаха първата проект за нулево емисионна долина „Zero Emission Valley“ за мобилност в Европа. Инвестицията по проекта е за 100 млн. евро  за разполагане на 1200 превозни средства за професионална употреба и мрежа от 20 станции, снабдени със зелен водород в целия регион. За тази цел тези компаниите създадоха през 2019 г. Hympulsion компания за разполагане на водородна мобилност в регионален мащаб.

Michelin
емисии
ЕК
Making the most of Europe’s climate leadership
European Roundtable for Industry
водородни зарядни станции
въглеродна неутралност
По статията работи:

3E news