НАЧАЛО » ��������

EIA прогнозира ръст на добива на петрол в САЩ през месец май

fb
3E news
fb
13-04-2021 10:38:29
fb
източник: ExxonMobil

Добивът на петрол в големите нефтодобивни региони в САЩ, значителна част, от които е шистовият нефт, през месец май 2021 година ще се увеличи в сравнение с настоящия месец с 13 хил. барела на ден, или с 0,2 % до 7,613 млн. барела, прогнозира Агенцията за енергийна информация (EIA) към министерство на енергетиката на страната.

Производството от Permian ще нарасне с 52 хил. барела до 4,466 млн. барела на ден, а от Appalachia ще достигне до 128 хил. барела на ден. По отношение на Haynesville очакването е, че там няма да има промяна и добивът ще остане на ниво от 32 хил. барела на ден. Най-голям спад на добива се очаква от Bakken – с 12 хил. до 1,105 млн. барела на ден, а от Anadarko – с 10 хил. барела на ден. От Eagle Ford и Niobrara се очаква спад с 9 хил. до 1,037 млн. и 518 хил. барела на ден съответно.

EIA очаква през месец май общото понижение на добива на гз от всички находища да е от порядъка на 149 млн. куб фута – до 82,783 млрд. куб фута на ден.
Според данните, общият брой на незавършените кладенци в находищата на големите нефтогазодобивни райони в САЩ през месец март е спаднал в сравнение с предходния месец със 177 – до 6912.

Незавършените кладенци (drilled but uncompleted wells, DUC) – пробити, но неизградени за добив дават възможност на американските производители бързо и в голям мащаб да увеличават добива при ръст на цената на петрола и се приемат като важен индикатор от играчите на пазара.

EIA
добив на петрол
шистов петрол
сащ
добив на газ
По статията работи:

3E news