НАЧАЛО » ��������

ЕК дава още 120 млн. евро за 11 нови проекта за борба с COVID-19

По-голямата част от тях ще бъдат клинични изпитвания на нови лечения и ваксини

fb
3E news
fb
22-07-2021 03:15:34
fb
Източник: pixabay.com

Нови 11 проекта за борба с COVID-19 и новите му варианти ще бъдат финансирани от Европейската комисия. За целта от Брюксел осигуряват общо 120 млн. евро. Средствата ще дойдат от най-голямата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. В проектите са ангажирани 312 научноизследователски екипа от 40 държави, като сред тях има 38 участници от 23 държави извън ЕС.

Новите проекти и осигуреното за реализацията им финансиране са част от мащабните научноизследователски и иновационни действия за борба с коронавируса и допринася за цялостните усилия на ЕК за предотвратяване, ограничаване и реакция на въздействието на COVID-19 в съответствие с новия европейски план за готовност в областта на биологичната защита „Инкубаторът HERA“.

От 11-те проекта голяма част ще са свързани с клинични изпитвания на нови лечения и ваксини, както и разработването на широкомащабни кохортни изследвания във връзка с коронавируса и на мрежи, излизащи извън границите на Европа. По този начин ще се заздравят връзките с европейските инициативи. Други проекти ще засилят и разширят достъпа до научноизследователските инфраструктури, които предоставят услуги или са необходими за обмена на данни, експертен опит и научноизследователски ресурси между изследователите, за да се създадат условия за изследвания за справяне с коронавируса и неговите варианти. Тези инфраструктури включват някои вече действащи, като например Европейската платформа за данни за COVID-19 и Европейските научноизследователски структури в областта на науките за живота.

„Европейският съюз предприема решителни действия за преодоляване на кризата с коронавируса. Днес мобилизираме още научноизследователски сили, за да отговорим на предизвикателствата и заплахите, свързани с вариантите на коронавируса. Като подпомагаме тези нови проекти и укрепваме и отваряме съответните научноизследователски инфраструктури, ние продължаваме да се борим с тази пандемия и повишаваме готовността си за евентуални бъдещи заплахи“, коментира българският еврокомисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви.

Успелите консорциуми ще си сътрудничат с други подходящи инициативи и проекти на национално, регионално и международно равнище, за да се увеличат максимално полезните взаимодействия и взаимното допълване и да се избегне дублирането на научноизследователските усилия. Те ще допринесат за изграждането на Европейския орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA), който ще осигури на ЕС възможност да предвижда и да се справя по-добре с бъдещи пандемии.

ЕК
финансиране
проекти
борба
коронавирус
научни изследвания
иновации
лечение
ваксини
Мария Габриел
По статията работи:

3E news