НАЧАЛО » ��������

Над 600 града в света са приели задължения да преминат към 100 % ВЕИ

fb
3E news
fb
23-03-2021 01:03:16
fb

REN21, организацията, публикуваща годишни обширни доклади за глобалното развитие на възобновяема енергетика публикува новото си изследване за използването на ВЕИ в градовете - Renewables in Cities 2021 Global Status Report.

Според доклада, над 1 милиард души – около 25 % от градското население живее в градове, в които е поставена количествена цел за въвеждане на ВЕИ и/или действат политики в областта на възобновяемите енергийни източници.

Градските власти в целия свят все по-често използват ВЕИ за борбата с енергийната бедност, намаляване замърсяването на въздуха, борбата с измененията на климата и подобряването на здравето и благополучието на населението.

Ангажиментите на градовете в частта за развитие на ВЕИ расте. Само през 2020 година над 260 града или са си поставили нови цели в областта на възобновяемите енергийни източници, или са приели нова политика. Към края на годината над 830 града от 72 държави са утвърдили цели в областта на ВЕИ. Сред тях над 600 града в света са си поставили цел за преминаване към 100 % ВЕИ. Градовете също така осъществяват и стъпки за отказ от изкопаемите горива: през 2020 година над 10 500 града са утвърдили цели за намаляване на емисиите от парникови газове, а около 800 са поели задължения за намаляване на емисиите до нула.

Днес в градовете живее 55% от световното население (и делът му нараства). Те произвеждат над 80% от световния БВП. Енергийното потребление в градовете значително нарасна през последните десетилетия.  Днес на градовете се падат около 3/4 от глобалните емисии на въглероден диоксид. Ето защо инициативите за климата на градовете са изключително важни.

В света активно и бързо се развиват възобновяемите енергийни източници в сектора на електроенергетиката, но в топлоснабдяването и транспорта делът на възобновяемите източници остава нисък (съответно около 10% и 3%). Градовете са от решаващо значение за декарбонизирането на тези сектори и те са започнали да отговарят на това предизвикателство, се казва в доклада.

В някои случаи целите и политиките за възобновяема енергия на градско ниво са по-амбициозни от тези, определени на държавно. Към 2020 г. общо 53 града от 10 държави са предложили или приели забрани или ограничения за използването на газ, нефт или въглища  за отопление на помещенията и затоплянето на водата в сградите.

В областта на транспорта общинските политики в подкрепа на електрификацията в частност  държавните поръчки и финансовите субсидии, се разшириха извън рамките за автобусите и започнаха да подкрепят електрическите таксита, скутери и частни превозни средства.

Общинските власти са отговорни само за малка част от това, което се случва в градовете. Фирмите, домакинствата, общностите и други градски организации играят определена  роля, често насърчавана от държавната политика. В Европа и САЩ, както и в други региони, все повече граждани избират да купуват енергия от доставчици, предлагащи възобновяема електрическа или топлинна енергия, за да увеличат собственото си потребление от възобновяеми енергийни източници и да създадат обществени енергийни проекти (общности) в градовете.

На фона на нарастващото глобално движение за климата гражданите оказват натиск върху градските (и национални) правителствата за предприемане на по-строги местни политики в областта на климата и енергетиката.

В редица случаи инициативите на градските власти са от решаващо значение за насочване на  националните правителства към амбициозни климатични цели. Градските и регионалните правителства в Япония работят с националното правителство, за да гарантират, че техният ангажимент за въглероден неутралитет се отразява в националните политики. В резултат на това в края на 2020 г. японското правителство одобри цел за намаляване на емисиите на парникови газове до „чиста нула“ до 2050 г. По подобен начин 226 местни правителства в Корея подтикнаха националното правителство да приеме въглеродно неутрална цел до 2050 г. По този начин инициативите на градовете, както и дейностите на глобални корпорации в областта на ВЕИ, са важните фактори, движещи глобалната енергийна трансформация.

Пълният доклад може да прочетете на: https://www.ren21.net/reports/cities-global-status-report/

ВЕИ
декарбонизация на градовете
нулеви емисии
REN21
По статията работи:

Маринела Арабаджиева