НАЧАЛО » ��������

Трите сценария на ВР: Алтернатива на енергийния преход няма

fb
3E news
fb
15-09-2020 11:09:18

Нефтогазовата компания ВР пусна поредната си глобална прогноза за енергийния сектор BP Energy Outlook 2020. Председателят на компанията Bernard Looney припомня, че през февруари тази година ВР обяви нова цел - преосмисляне на енергията за хората на планетата. Тази цел беше подкрепена от новата амбиция да станем компания с нулеви емисии до 2050 година или по-рано и да помогнем на света да достигне нулеви емисии.

Броят на сценариите за енергийното развитие до 2050 г. в поредния преглед в него този път е намален от 6 в прегледа през 2019 година на 3 - Rapid Transition Scenario, Net Zero и Business-as-usual (BAU).

Както и преди ВР отбелязва, че сценариите не са прогнози за това, което може да се случи, или за това, което ВР би имала желание да стане. „Сценариите преди всичко помагат за илюстриране на диапазона на възможните резултати през следващите тридесет години, въпреки че неяснотата е голяма и сценариите не дават изчерпателно описание на всички възможни резултати“.

Сценарият „Бърз преход“ (Rapid Transition Scenario) предвид редица политически мерки, водещи до значително увеличение на цените на въглеродните емисии, подкрепяно от целевите индустриални мерки. Това ще доведе до намаляване на емисиите от въглерод с около 70 % през 2050 година, което отговаря на сценария за ограничаването на ръста на глобалната температура през 2100 година доста под 2 градуса по Целзий в сравнение с доиндустриалните нива.

Сценарият „Чиста нула“ (Net Zero) предвижда предвидените политически мерки да се допълват и подсилват със значителни промени в поведението и предпочитанията на обществото, което още повече ще ускори намаляването на емисиите от въглерод. През 2050 година глобалните енергийни емисии от въглерод ще спаднат с над 95 %, което като цяло отговаря на редица сценарии за ограничаване на ръста на температурата с не повече от 1,5 градуса по Целзий.

Сценарият „Бизнес по обичайному“ (BAU) предполага, че държавната политика, технологиите и социалните предпочитания ще продължат да се развиват така, както и преди. Продължаването на напредъка по този начин, макар и по-бавно означава, че пикът на емисиите от въглерод ще бъде достигнат в средата на 2020-те години. Независимо от това, емисиите през 2050 година ще са само с 10 % под нивото от 2018 година.

Както става ясно и от трите сценария, ВР не вижда никаква алтернатива на енергийния преход. Няма нито един сценарий, в който се очаква ръст на въглеродните емисии до 2050 година.

Това, което прави впечатление е радикалната разлика в прогнозата на ВР по отношение на потреблението на петрол. Във всички настоящи  сценарии се очаква понижение на потреблението на петрол през 2050 г.  В два от сценариите  Rapid Transition Scenario и Net Zero се посочва, че пикът на потребление на петрол е постигнат още през 2019 година. В сценарият BAU се допуска, че пикът на потреблението на петрол ще бъде достигнат през 2025 година.

По отношение на перспективите при потреблението на природен газ, авторите на доклада на ВР са по-оптимистично настроени. До 2025 година се очаква ръст на потреблението и по трите сценария, но след това траекторията започва да се разминала. Само по сценария BAU се прогнозира устойчив ръст на потреблението. Според останалите два сценария същественият дял от потребяваният природен газ трябва да е нисковъглероден, което означава, че енергийното потребление на газа ще се осъществява чрез използването на технологиите за улавяне и съхранение на въглерод (CCS).

ВР очаква и ръст на развитието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) като  според най-консервативния сценарий BAU, делът на ВЕИ през 2040 г. се очаква да е от порядъка на 17 %, (в прогнозата от миналата година бе заложен ръст от 15 %), а в сценария Net Zero се доближава до 50 %.

Лидери в сектора на ВЕИ остават слънчевата и вятърна енергетика. Дори и според консервативният сценарий BAU вятърът и слънцето заедно ще изпреварят природния газ и въглищата по производство на електроенергия през втората половина на 2030-те години, а през 2050 година  техният дял ще достига 35 %. Според сценария Rapid Transition делът на слънцето и вятъра през 2050 г. ще достигне почти 55 %, а според Net Zеro  - 63-64 %.

Според сценариите на ВР същественото преформатиране на енергийния сектор ще стане при много висока цена на въглеродните емисии. В двата от сценариите  Rapid Transition и Net Zеro се предполага през 2050 година цена от 250 долара за тон в развитите икономики и 175 долара за развиващите се. В сценария BAU цената за тон СО2 се предполага, че ще е от порядъка на 65 долара за развитите 35 долара за развиващите се страни съответно.

Глобалната енергийна прогноза на ВР: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2020.pdf

 

ВР
въглеродна неутралност
нулеви емисии
енергиен преход
По статията работи:

3E news