НАЧАЛО » ��������

Пример от козметичната индустрия за затворен цикъл в използването на водата

Заводът на козметичната компания L’Oréal в Сетимо, Италия постигна въглероден неутралитет през 2015 година.

fb
3E news
fb
10-04-2021 01:11:10
fb

 

Основната цел на козметичната компания L’Oréal е до 2030 г. да допринесе за изпълнение на сценария за поддържане на глобалната температура до 1,5 градуса по Целзий (+ 1,5 ° C ) и да постигне научно обоснованите цели ScienceBased Targets (SBT). За да постигне това, L’Oréal ще намали с 50% емисиите от своя завършен продукт до 2030 година. Това показва докладът „Making the most of Europe’s climate leadership“ от European Roundtable for Industry за европейските компании, лидери в борбата с климатичните промени и целите на ЕС за намаляване на емисиите, с който 3eNews разполага и ви запознава от началото на годината.

Основните цели на компанията са да постигне въглероден неутралитет във всички предприятия на групата чрез подобряване на енергийната ефективност, използвайки 100% възобновяема енергия. Освен това да ограничи със средно 25 на сто емисиите на парникови газове в резултат на използването на суровини и крайни продукти в сравнение с 2016 година.  Компанията планира да намали с 50% емисиите, свързани с транспорта на своите продукти спрямо 2016 година. Ще поставили и цели с 50% намаляване на емисиите на своите доставчици в сравнение с 2016 година.

Разположен в Италия, заводът на L’Oréal Сетимо (Settimo) е специализиран в производството на масови продукти на пазара за грим и грижа за косата, които след това се разпространяват в над 30 държави. Той е ангажиран с индустриални постижения и устойчиво представяне и достигна въглероден неутралитет през 2015 г. благодарение на няколко нововъведения. Електричеството е осигурено от инсталация за биомаса, както и повече от 14 000 фотоволтаични слънчеви панели на обекта. Фабриката се отоплява основно с биогаз, а част идва от топлофикационната мрежа в града, към която предприятието е свързано.

През 2018 г. заводът направи допълнителна стъпка напред по отношение на устойчивото използване на водата, като се превърне във фабрика, която използва 100% от водата в затворен цикъл на произведоствения процес.

L’Orеal
въглероден неутралитет
завод Сетимо
Италия
козметична индустрия
затворен цикъл
вода
биомаса
биогаз
фотоволтаични инсталации
емисии
ЕК
Making the most of Europe’s climate leadership
European Roundtable for Industry
По статията работи:

3E news