НАЧАЛО » ��������

Прогноза: Русия ще увеличи слабо добива на петрол през 2021 г. - до 512,4 млн. тона

fb
3E news
fb
25-04-2021 10:04:42
fb

Добивът на петрол в Русия през 2021 г. според очакването на Министерство на икономическото развитие ще се увеличи общо с 300 хил. до 512,4 милиона тона, както според базовия, така и според консервативния сценарий за 2022 г. и за плановите периоди за 2022 и 2024 години.

В базовия сценарий за 2022 година се очаква ръст на добива на нефт от 549,8 млн. тона, през 2023  и 2024 години показателят ще се повиши до 556 милиона тона.

Както става ясно от прогнозата, добивът на газ през 2021 г. ще е 698,3 млрд. куб м срещу 694,3 млрд. куб м през 2020 г. (в двата сценария). В базовия вариант за 2022 г. добива на газ се предвижда да нарасне до 770,1 млрд. куб м, през 2023 г. - до 801,7 млрд. куб м, а през 2024 г. - до 826,2 млрд. куб м. В консервативния вариант през 2022 г. е предвидено повишение на добива  до 743,1 млрд. куб м, през 2023 г. - до 773,1 млрд., а през 2024 г. - до 795,1 млрд. куб м.

Експортът на нефт според базовия и консервативния сценарии през 2021 г. ще се понижи от 238,6 млн. тона през 2020 г. до 229,3 млн. тона. През 2022 г. експортът ще е 257 млн. тона в базовия сценарий или 258 млн. тона според консервативния, през 2023 г. - 266,2 или 268,2 млн. тона, през 2024 г. - 265,2 млн. тона в базовия сценарий, а според консервативния ще остане на ниво от 268,2 млн. тона.

Експортът на нефтопродукти през 2021 г. се предвижда да е в обем от 141 млн. тона срещу 141,8 млн. тона през 2020 г. През 2022 г. експортът на нефтопродукти ще спадне до 140,5 млн. тона, през 2023 г. - до 140 или 139,5 млн. тона, а през 2024 г. - до 139 или 138,5 млн. тона.

Експортът на природен газ през 2021 г. се очаква да нарасне до 206,2 млрд. куб м от 199,2 млрд. куб м през 2020 г. През 2022 г. се -  увеличение до 238,4 млрд. куб м в базовия сценарий или 231,9 млрд. куб м, според консервативния. За 2023 г. прогнозата е за 240,5 или 234 млрд. куб м, а през 2024 г. - до 250,5 или до 244 млрд.

добив на природен газ
добив на петрол
Русия
експорт на нефт
експорт на газ
По статията работи:

3E news