НАЧАЛО » ��������

Прогноза: делът на производството на електроенергия от АЕЦ в Русия през тази година ще достигне 20 процента

fb
3E news
fb
24-12-2020 02:28:57
fb
източник: Росатом

По данни от годишния отчет на BP Statistical Review делът на атомната енергетика в световното потребление на първична енергия през 2019 година е бил 4,3 %, в производството на електроенергия – около 10,4 %. Като цяло атомните електроцентрали в света са произвели 2 796 млрд. кВтч електроенергия. По обем мощностите на Русия днес заемат четвърто място в света след САЩ, Франция и Китай.

Към настоящия момент в страната работят 11 атомни електроцентрали, включително плаващата. В експлоатация са 38 енергийни блока с обща установена мощност от 30,3 ГВт, което е 8% от общата световна мощност на атомната енергетика. През 2019 година производството на електроенергия от руските АЕЦ е били 19 % от общото производство в страната. Предполага се, че през 2020 г. това ниво вече ще достигне 20 %.

„Като цяло за руската атомна енергетика 2020 година може да се нарече успешна. Планът за производство на електроенергия, по думите на председателя на „Росатом“ Алексей Лихачов през миналите месеци е преизпълнен с 1,5 %, а през октомври производството се е увеличило до 21,3 млрд. кВтч, което е с 22 % повече от аналогичния период на 2019 г“, отбелязва Владимир Максимов, ръководител на департамента за развитие на нови направление на бизнеса на „Тошиба Рус“, цитиран от специализираното онлайн издание atomic-energy.

От пресслужбата на „Росенергоатом“ отбелязват, че като цяло за 11-те месеца АЕЦ към концерна са произвели 195 млрд. кВтч електроенергия. Това съставлява 103,3 % спрямо балансовото задание и 102 % спрямо показателите за 11-те месеца на миналата година. Към настоящия момент прогнозата за производство на електроенергия през 2020 година е за 215 млрд. кВтч електроенергия (103 % към нивото от 2019 г.).

За 2021 г. са заложени още по-амбициозни показатели от тази година – около 217,7 млрд. кВтч. Сред основните събития за 2020 г. е пускът на енергоблок №6 на Ленинградската АЕЦ и иновационния реактор „3+“-ВВЕР-1200. На 22 октомври енергийният блок бе включен в мрежата и в режим на опитна промишлена експлоатация усвоява поетапно мощността. За 2021 г. се планира пускането на блока в експлоатация. Именно това ще позволи увеличаване на производството на електроенергия през следващите години.

Второто важно събитие е пускането в експлоатация на плаващата атомна топлоелектроцентрала (ПАТЕЦ) „Академик Ломоносов“ в Чукотка, която започна да подава топлина на един от микрорайоните на град Певек. От началото на гадината ПАТЕЦ е произвела около 115 млн. кВтч електроенергия. Такива проекти са от голямо значение за Арктика. Освен това продължават дейностите по изграждането на енергийните блокове 1 и 2 на Курската АЕЦ 2.

Атомната енергетика през 2020 г. се оказа по-малко чувствителна към коронакризата в сравнение с другите видове енергетика. Спадът на мощностите в света по данни на МАЕ е достигнало 3 % според данните от първото тримесечие, а за годината спадът ще е около 2,5 % в сравнение с показателите за 2019 година.

„На фона на пандемията бяха закрити редица уранови мини, което доведе до ръст на цените на урана. Пикът на поскъпването беше през пролетта, но и досега цените значително надхвърлят нивото отпреди кризата. Освен това ниският дял на рентабилните запаси на уран в Русия (около 7 %) е един от основните рискови фактори за атомната енергетика“, отбелязва Екатерина Косарева, управляващ партньор на агенцията за анализи WMT Consult.

Александр Калютик, директор на Висшето училище за атомна енергетика към Санкт Петебургския университет от своя страна обръща внимание на необходимостта от работата на АЕЦ в маневрен режим и ползите от това.

От концерна „Росенергоатом“ не очакват съществено влияние на пандемията върху развитието на сектора. Освен пускането в експлоатация на нови мощности, отбелязват не по-малко трудната работа, свързана с извеждането от експлоатация на спрени енергоблокове.

Валерия Минчичова, доцент към департамента по икономика и международен бизнес на Финансовия университет към руското правителство подчертава, че през 2020 г. Русия е била един от лидерите по производство на атомно гориво, осигурявайки напълно собствените нужди от гориво и доставката му за 76 атомни реактори за 15 страни в света. Сред близките задачи на атомната енергетика в Русия експертите поставят създаването на АЕЦ с малка мощност, търсенето на пътища за повишаване на рентабилността на руските запаси от уран и разработката на технологии за двукомпонентна атомна енергетика със затворен ядрено-горивен цикъл. Така например през 2020 г. в реактора на бързи неутрони БН-800 на енергоблок 4 на Белоярската АЕЦ е заредена първата серия от промишлено МОКС-гориво.

„Според мен, руската атомна енергетика също така прие правилен курс за „приятелство“ с ВЕИ. Ръководителите на „Росатом“ през тази година заявиха, че смятат също така да се върнат към разработките в съветско време на технологиите за атомно-водородна енергетика, тоест излишъкът от производството от АЕЦ да се използва за производството на водород. Това е много перспективно, тъй като първо търсенето на водорода като енергоносител в света ще нараства. Второ – производството на този газ от АЕЦ е без въглероден отпечатък, което се вписва в тенденцията за декарбонизация на икономиката“, заключава Владимир Максимов.

със съкращения

Росатом
Росенергоатом
АЕЦ
производство на електроенергия от АЕЦ
МОКС-гориво
уран
ПАТЕЦ
По статията работи:

3E news