НАЧАЛО » ��������

Азербайджан започва да пуска към Европа излишъците от газ

fb
3E news
fb
22-06-2021 09:06:42
fb

Азербайджан започна да отчита излишъци от газ, заради затягането на преговорите с Турция за продължаване на един от двата договора за доставка на природен газ. Тези обеми от газ Азербайджан е започнал да ги пренасочва към Европа през газопровода ТАР. Засега капацитетът на газопровода е за 5 млрд. куб м, а през следващата година се планира да бъде 10 млрд. куб м. 

Данните на европейските газотранспортни оператори показват възможност за експорт на каспийско гориво до 9 млрд. куб м.

За първите пет месеца и половина по Трансадриатическия газопровод (ТАР) са били доставени 2,9 млрд. куб м, а среднодневният поток е бил от порядъка на 17,6 млн. куб м. В края на април доставките са се увеличили до 20 млн. куб м на ден, а през юни са достигнали почти до 25 млн. куб м.

Доставките на газ за Турция от първата фаза на проекта "Шах Дениз" в Азербайджан бяха спрени на 17 април,  тъй като изтече договорът за продажба от 6,6 млрд. Куб. М годишно.  Турция и Азербайджан не успяха да постигнат споразумение за удължаването му.

През последните години купувачът в лицето на турската Botas ясно демонстрира намерението си за увеличаване на обемите от внос на втечнен природен газ (LNG) в портфолиото си. Както и намаляване на  зависимостта от газа, доставян през този газопровод по дългосрочни договори. 

За продавача, в лицето на консорциума „Шах Дениз“, начело на който е компанията BP, липсата на съгласие по условията за подновяване на договора подчертава трудностите при предлагането на азербайджански газ.

Както смятат от ВР, пречките за продажбите в Европа са транспортните разходи, гъвкавост по отношение на обемите. Като проблем се посочва и ограничената възможност за продажба на вътрешния пазар, заради регулираните цени, които са много ниски. 

Това, както коментираха при появяването на проблема от Оксфордския енергиен институт, говори за някои от проблемите на пазара на природен газ  - променящите се пазарни условия в Турция и Европа могат допълнително да попречат на своевременното проучване и развитие в Каспийско море, което от своя страна може да подкопае перспективите за разширяване на Южния газов коридор към Европа през това десетилетие.

Договорът за продажбата на природен газ от Шах Дениз е от 2007 г. Първоначално се смяташе за необичайно рязкото спиране на доставките. Явно обаче, че проблемът е много сериозен, след като подновяването на договора на 17 април не бе договорено. Доставчик на газ за Botas е азербайджанската компания AGSC, която се управлява от SOCAR (държавната петролна и газова компания на Азербайджан).

Турция купува природен газ и от втората фаза от разработката на находището Шах Дениз по договор от 2018 г. до 2033 г. и по него доставките се осъществяват така, както е предвидено.

На базата на договорените количества за добив и доставка на природен газ бе въведен в експлоатация и Южния газов коридор от Азербайджан до Италия. Той включва Южнокавказкия тръбопровод през Грузия, Трансанадолския тръбопровод (TANAP) през Турция и Трансадриатическия тръбопровод (TAP) до Италия.
 

азерски газ
азербайджански газ
Шах Дениз
Турция
Европа
По статията работи:

Маринела Арабаджиева