НАЧАЛО » ��������

Мултинационалната компания Ferrovial Group вече използва 60% ВЕИ в своята дейност

fb
3E news
fb
23-01-2021 11:01:10
fb

Мултинационалната испанска компания Ferrovial Gropup, един от световните лидери в строителството, управлението и поддръжката на транспорта и градската инфраструктура, ограничи емисиите на въглероден диоксид с 59% през 2019 г. (спрямо 2009 г., базова година по отношение на въглеродния интензитет) и увеличи използването на енергия от възобновяеми източници до 60% в световен мащаб.

Ferrovial започна пътуването си в борбата с климатичните промени преди десетилетие чрез прилагане на своя собствена климатична стратегия и определи собствени цели за намаляване. Благодарение на своята дългогодишна стратегия, тя вече постигнала изумителни резултати, които я превръщат в един от лидерите в Европа в налагането на принципите за кръгова икономика и декарбонизацията, показват данните на доклада “Making the most of Europe’s climate leadership” от European Round Table for Industry.

Оттук нататък Ferrovial ускорява декарбонизация на портфолиото си и всички операции в дейността чрез одобряване на амбициозните цели за намаляване. Това включва 32% в абсолютно изражение до 2030 (по отношение на преките източници, т.е. обхват 1 и 2) и намаляване на 20% на непреките емисии.

Ferrovial е първата компания в своя сектор в световен мащаб, която използва за валидиране на намалението на въглеродните емисии според научните очаквания (SBTi). Освен това компанията ще бъде 100% възобновяема до 2025 г. и въглеродно неутрална до 2050 г. Включително, климатичната стратегия 2030-50 година задълбочава предоставянето на R&O (Risks and Opportunities) за бизнеса –  пътна карта за развитие на по-нататъшни бизнес възможности.

Ferrovial Shadow Carbon Pricing e инструмент за окачествяване на климатичните рискове във всички най-подходящи му инвестиции под формата на „ценообразуване в сянка“, по ред за ускоряване на неговата декарбонизация в бизнес портфолио. Този инструмент обмисля променливи цени за тон въглерод за различни времеви хоризонти, региони и проекти като по този начин се определя количествено потенциалния икономически риск в проектите, за които се използва инструмента.

Инициативата на Ferrovial за ценообразуване на въглерод е изцяло в съответствие с Парижкото споразумение и очакванията на инвеститорите, стимулиране на промяна в инвестициите към намаляване на въглерода, както и осигуряване по-добра информация за вземане на решения върху значителни инвестиции. Методологията на Ferrovial следва най-доброто от наличните публикувани данни и проучвания за прогнозиране бъдещи промени в ефективните цени на въглерода.

Ferrovial Group
ВЕИ
намаляване на емисиите
Парижко споразумение
ЕК
Making the most of Europe’s climate leadership
European Round Table for Industry
По статията работи:

3E news