НАЧАЛО » ��������������

IHS Markit: Слънчевите мощности ще нараснат със 142 GW през 2020 г.

fb
3E news
fb
12-01-2020 09:01:09
fb

Двоен ръст на фотоволтаичната слънчева енергетика през 2020 година прогнозира консултантската компания IHS Markit. Експертите смятат, че през настоящата година в експлоатация ще бъдат въведени мощности от порядъка на 142 GW слънчеви електроцентрали, което е ръст от 14 % на годишна база спрямо 2019 година или седем пъти повече в сравнение с преди десет години (20 GW през 2010 г.).  Увеличава се и географското покритие. Това означава, че според данните на IHS Markit през миналата година в света са били изградени 123-124 GW слънчеви електроцентрали.

IHS на няколко пъти преразглежда очакванията си за 2019 година, но както става ясно най-точна е била прогнозата, направена през 2018 година.

В съобщението си компанията обръща внимание на разширението на географското покритие. Според данните, през 2020 година в 43 страни в света инсталираните слънчеви мощности ще надхвърлят 1 GW. През 2010 г. това се отнасяло само за седем страни, повечето от които са били в обхвата на Европа.

Според Edurne Zoco, director, Clean Technology & Renewables, IHS Markit, ако 2010 г. е било десетилетието на иновациите и технологиите, на съществения спад на разходите, на големите субсидии и доминиране на няколко пазара, то 2020 г. бележи началото на слънчевата енергия, която вече е неразделна част, на диверсификацията, влизането на пазара на нови корпоративни играчи и повишаване на конкурентоспособността спрямо конвенционалните енергийни източници.

Китай ще запази първото си място в света в слънчевата енергетика, но на годишна база участието на инсталациите й ще е по-малко в сравнение с предишните години. Така например, ако през 2017 година Китай е осигурявала повече от половината от световния ръст на слънчевата енергетика, то през следващите години делът й няма да надхвърля 30 %.

В резултат на глобалното развитие, участието на десетте страни лидери в този сектор ще спадне до 73 % спрямо 94 % през 2010 г.

Според IHS Markit ръстът на слънчевата енергетика в САЩ през 2020 г. се очаква да надхвърли миналогодишните данни с около 20 %, с което ще останат на второ място на този пазар в света.

Европа преживява бум, особено като се има предвид удвояването на слънчевите мощности през 2019 година. Пазарът според очакванията ще продължи увереният си ръст през 2020 година. Авторите на прогнозата от IHS очакват нови 24 GW нови слънчеви електроцентрали, ръст от 5 % спрямо 2019 г. Очаква се, че ключови европейски пазари ще станат Испания, Германия, Нидерландия, Франция, Италия, както и Украйна, като на дела им през 2020 г. се падат от порядъка на 63 % от всички нови слънчеви мощности в Европа.

В Индия по оценка на IHS Markit през 2020 г. ще бъдат изградени  14 GW слънчеви мощности повече от 2019 г.

Независимо, че дела на Китай ще спадне, темповете на развитие на световната слънчева енергетика, както и преди в голяма степен ще зависи от ситуацията на вътрешния пазар, а тя остава несигурна.

 

фотоволтаични мощности
слънчева енергетика
IHS Markit
По статията работи:

3E news