НАЧАЛО » ��������������

EnAppSys: Цените на електроенергията се връщат към обичайните си нива с възстановяване на търсенето през Q3

Хидроенергията и вятърът са доминиращите доставчици на възобновяема нергия, леко се възстановява и ядрената

fb
3E news
fb
03-12-2020 03:12:56
fb

Търсенето на електроенергия в Европа през третото тримесечие (Q3) до голяма степен се възстанови след значителния спад от края на първото тримесечие, когато Световната здравна организация обяви пандемията от коронавируса на 11 март 2020 година и много страни обявиха ограничителни мерки.  Това констатират в последните си два доклада за състоянието на сектора и ценовите нива на пазара на електроенергия в Европа за третото тримесечие на настоящата година ( периода юли-септември ) от специализираната компания ЕnAppSys

Отделните страни, според експертите на компанията са се възстановявали по различен начин. Холандия, Германия и Испания  според тях са възобновили типичните си форми и нива на търсене за посоченото време на годината, докато Гърция, изглежда, че се е стабилизирала още през второто тримесечие и останала на същите нивата на търсенето на електроенергия.

Търсенето на електроенергия в някои страни пък отново започна да се променя, отчасти поради началото на втората вълна на Covid-19 и смекчаващите фактори, наложени за предотвратяване на по-нататъшното разпространение на вируса, смятат експертите.

Те констатират също така, че към края на тримесечието общоевропейското търсене е било на  разумни нива и в съответствие с тези от същия период през 2019 г. Предвид коронасируса, ограничителните мерки и преминаването към работа от дома е отчетена и промяната в навиците за търсене на електроенергия. Към документа са приложени и таблици с подробни данни за всяка страна.

В същото време се посочва, че изкопаемите горива и ядрената енергия са се увеличили през третото спрямо второто тримесечие, а възобновяемите енергийни източници са намалели. Като цяло обаче именно ВЕИ са били  най-големия източник на електроенергия и то за шесто поредно тримесечие.

Производство

В сравнение с третото тримесечие на 2019, възобновяемите енергийни източници и изкопаемите горива се увеличават с 3% и 1% съответно, докато ядрените отчитат 17% спад, отбелязват от ЕnAppSys. Общото количество възобновяеми енергийни източници достигна 252.4TWh през третото тримесечие на 2020, което е най-високото, наблюдавано за всеки от тримесечните периоди. Това до голяма степен се дължи на високите нива както на хидроенергията, така и на слънчевите мощности през третото тримесечие на годината - съответно  106,5 TWh и 43,9 Twh и при относително високи нива на вятъра.

Най-голям е делът на хидроенергията – 42,2 %, а на второ място остава енергията от вятър - с 30,5%. Това означава, че именно хидроенергията и вятъра да са доминиращите доставчици на възобновяема електроенергия. По-подробният анализ на експертите от EnAppSys обаче сочи, че въпреки високия принос на хидроенергията, като цяло при нея се отчита най-голям спад в участието й с 11 % през третото, спрямо второто тримесечие. В докладът е посочен и конкретният принос от този сектор на всяка от страните.

От второто тримесечие на 2019 г. възобновяемите енергийни източници осигуряват по-голямата част от европейското производство, така че, според авторите на анализа, отминалото трето тримесечие на 2020 година  не е изключение с 39% възобновяеми източници, 37% изкопаеми горива и 24% ядрена мощност.

Ядрената енергия се възстанови леко през това тримесечие, като се увеличи с 4% до 156,1TWh - след ниското производство  през второто тримесечие – 149,9TWh. Въпреки това  производството на ядрена енергия остава със 17% по-ниско от нивата на третото тримесечие на предходната 2019 година, се констатира в документа.

Спадът, според експертите на EnAppSyS се дължи основно на по-слабото производство на ядрена енергия през настоящата година от страна на  Франция, като EDF очаква производството от ядрени реактори да спадне с една пета през  2020 г. спрямо предходната година в резултат на по-слабото търсене на електричество.  

Производството от въглища / лигнитни въглища е намаляло с 6% от третото тримесечие на 2019 до 94,7TWh, но се е увеличило с 31% спрямо второто тримесечие. То от своя страна се характеризира с най-ниските нива на производство на въглища през последните години.

Полша все още е най-големият производител на електроенергията от въглища, Германия също държи определени нива (лигнитни въглища) в този сектор,  но като цяло, според експертите, общото европейско производство от въглища (вкл. лигнитни) като цяло намалява през последните години.

Делът на газа, въглищата (вкл. Лигнитните), ядрената енергия, енергията от отпадъци и петролът се увеличава в общото ниво на производство на електроенергия през третото тримесечие в сравнение с второто тримесечие на 2020 година, а намаление се отчита при вятърната, слънчевата енергия, хидроенергията и биомасата.

През тримесечието ядрената енергия допринася с 24%, газа - 23%, хидроенергията - 16%,
вятърът - 12% и въглищата (вкл. лигнитните) – 14%, а останалите 11% са от други източници.

Търсене и цени

След като търсенето и производството  се върнаха към по-нормални нива, се върнаха и цените.

Средната цена на системата през тримесечието беше £ 35.56 / MWh, близо до £ 36.56 / MWh през третото тримесечие на миналата година и значително по-висока от £ 29.00 / MWh през първото тримесечие и £ 24.98 / MWh през второто тримесечие на тази година, когато търсенето е било по-ниско и е имало свръхпредлагане с т.нар.  по-малко тесни периоди.

В тази връзка експертите дават и пример с 15 септември, когато търсенето е били високо, а вятърът слаб.  Това според тях а довело до публикуване на Capacity Mechanism Notice, впоследствие отменен. Въпреки отмяната, този период остана тесен и балансиращите действия, използвани за задоволяване на търсенето, доведоха до висока цена от 540,22 британски лири / MWh през един период на сетълмент, отбелязват експертите, като отчитат  високи цени, наблюдавани и в други страни от Европа. (Припомняме, че средната цена на базовата електроенергия в сегмента ден напред достигна до 72.76 евро за MWh с ден за доставка 15 септември б.р.)

Експертите разглеждат подборно зависимостта на ценовите нива от търсенето. В тази връзка те отбелязват подем при търсенето през третото тримесечие спрямо второто. Общото търсене достига до 60.6 TWh през третото тримесечие, спрямо 53.2 TWh през второто, доближавайки нивото от 63,1 TWh през третото тримесечие на миналата година.

По-високото търсене и по-малкото свръхпредлагане доведоха до връщане на цените на системните оператори до средното ниво преди блокирането заради коронавируса, се констатира в доклада.

Средната цена на системата (system price) през тримесечието беше £ 35.56 / MWh, близо до £ 36.56 / MWh през третото тримесечие  през миналата година, и от £ 29.00 / MWh през първото тримесечие и £ 24.98 / MWh през второто тримесечие на тази година, когато се наблюдаваше по-ниско търсене повече свръхпредлагане и по-малко тесни периоди.

Най-високата system price за тримесечието беше £ 540,22 / MWh, вечерта на 15 септември, .

Цените за ден напред също бяха по-близо до нивата преди затварянето, средно за £ 35.34 / MWh през тримесечието, близо до £ 37.25 / MWh през третото тримесечие на 2019 и от £ 27.00 / MWh през първото тримесечие и £ 23.13 / MWh през второто тримесечие на тази година , когато по-ниското търсене се сблъска със свръхпредлагане и по-малко от т. нар. От експертите на EnAppSyS „тесни периоди“.  

Ефектите от ограничителните мерки заради коронавируса и в частност влиянието върху производството, търсенето и ценовите нива са изключително прецизирани от авторите на двата доклада. Анализаторите от компанията правят подробен анализ и съпоставка на всяка от седмиците от 2020 г. с 2019 година, разглеждайки променящото се търсене. Съответно са изготвени и подробни статистически данни именно свързани с ценовите нива.

 

https://www.enappsys.com/info-hub

 

търсене на електроенергия
доставка на електроенергия
цени на ток
ВЕИ
хидроенергия
вятърни мощности
слънчеви мощности
въглища
EnAppSys
По статията работи:

3E news