НАЧАЛО » ��������������

МАЕ: Търсенето на електроенергия в света през 2021 г. ще нарасне с 5 процента, а през 2022 г. – с 4 на сто

fb
3E news
fb
15-07-2021 01:07:18
fb

Търсенето на електроенергия в света през 2021 г. ще се увеличи с 5 %, а през 2022 г. – с 4 %. Това прогнозира в новият си доклад за месец юли Electricity Market Report Международната агенция по енергетика (МАЕ).

„Според последните данни, търсенето на електроенергия, след спад с около 1 % през 2020 година в резултат на пандемията COVID-19 ще се увеличи почти с 5 % през 2021 г. и с 4 % през 2022 година“, се казва в доклада на агенцията. По-голяма част от нарастващото търсене ще се пада на страните от Азиатско-Тихоокеанския регион и в частност на Китай и Индия. В същото време от МАЕ отбелязват, че почти половината от очаквания ръст с 5 % през тази година ще се дължи на производството на електроенергия от изкопаеми горива, което заплашва с ръст на въглеродните емисии (CO2) и достигане на рекордни нива през 2022 г.

Въпреки, че възобновяемите източници на енергия (ВЕИ) се увеличават, това не е достатъчно за задоволяване на търсенето на електроенергия в периода на възстановяване през тази година. От своя страна това води до рязко увеличение на използването на въглищата като рискува да доведе до скок през следващата година на СО2-емсиите от електроенергийния сектор, смятат експертите от агенцията. 

В същото време те отбелязват, че в резултат на настоящите политики и икономически тенденции, производството на електроенергия от ВЕИ (хидроенергия, вятърни и слънчеви мощности) и на път да постигне най-значителен ръст през следващите две години – с 8 % през 2021 г. и с над 6 % през 2022 г. Въпреки това ВЕИ ще могат да задоволят само половината от прогнозираното увеличение на търсенето на електричество в глобален мащаб през настоящата и следващата години.

Около 45 % от повишеното търсене на електричество през 2021 г. и 40 % през 2022 г. ще трябва да бъде покрито от производството на електроенергия, базирано на изкопаемите горива. Останалата част от производството ще се дължи на ядрената енергетика. В резултат на това се очаква въглеродните емисии от електроенергийния сектор, при които през 2019 г. и 2020 г. бе отчетен спад да се повишат с 3,5 % през 2021 г. и с 2,5 % през 2022 година, което експертите от МАЕ окачествяват като „рекорд за всички времена“. 

Въпреки, че ръстът на ВЕИ надхвърля търсенето и изпреварва оставалите сектори от електроенергетиката  само през 2019 г. и 2020 г. от агенцията заявяват, че те все още са „новата норма“. 

„Възобновяемата енергия нараства с впечатляващи темпове в много части на света, но все още не е там, където трябва да бъде, за постигането на нетни нулеви емисии до средата на века“, казва Keisuke Sadamori, директор на МАЕ по Енергийни пазари и сигурност. „С възстановяването на икономиките наблюдаваме скок в производството на електроенергия от изкопаеми горива. За да преминем към траекторията на устойчивост, трябва масово да увеличим инвестициите в технологии за чиста енергия - особено възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност. "

Според Пътната карта за нулеви емисии до 2050 г. (Roadmap to Net Zero by 2050), почти три четвърти от намаляването на глобалните емисии трябва да бъде осъществено в електроенергийния сектор през периода 2020 – 2025 години. За да се случи това понижение е необходимо производството на електроенергия от въглища да спада с над 6 % на година. 

Производството на електроенергия от въглища обаче ще се увеличи с почти 5% през тази година и с още 3% през 2022 г. и има потенциал да достигне рекорд за всички времена, според доклада на пазара на електроенергия. Производството на електроенергия от газ, което е намаляло с 2% през 2020 г., се очаква да се увеличи с 1% през 2021 г. и с близо 2% през 2022 г. Ръстът на газа изостава от този на въглищата, тъй като играе по-малка роля в бързо развиващите се икономики в Азиатско-Тихоокеанския регион, който е изправен пред конкуренция от възобновяеми източници в Европа и Северна Америка.

По отношение на Европейския съюз, в докладът на МАЕ се отбелязва, че делът на въглищата в електроенергийния микс ще се върне към средните нива отпреди пандемията през първото тримесечие на настоящата година, след увеличението отчетено през втората половина на 2020 г. Този ръст в частност се дължи на по-ниското производство на електроенергия от ядрени мощности, което е спаднало с 1 % на годишна база през първото тримесечие на 2021 година и по-слабото производство на вятърна енергия – спад с 14 %. 

В допълнение експертите от агенцията посочват и скока на цените на газа през последните три месеца на 2020 г. Според доклада, производството на електроенергия от газ се е увеличило значително през първите пет месеца на настоящата година – с 20 % спрямо същия период на 2020 г. По отношение на производството от въглища този ръст е 14 %, но въпреки това тяхното участие остава с 15 % под нивата отпреди пандемията.

Предполага се, че връщането на въглищата ще е краткотрайно, предвид ускоряването на плановете на някои страни за поетапен отказ като Австрия, Португалия и др. 

По отношение на ядрената енергетика експертите от МАЕ отчитат обръщане на тенденцията на спад, което се дължи основно на Китай. В света в процес на изграждане са 54 ядрени блока с мощност от 58 ГВг. Съответно челното място се пада на Китай с мощности за 17 ГВт, следвани от Корея с 5 ГВт, Индия – с 4 ГВт и ОАЕ – също с 4 ГВт.

Отбелязани са също така и държавите, започнали изграждането на първия си реактор.  Както и намерението на Русия да увеличи ядрената си енергетика за производство на електроенергия до 2030 г. с 20 % . Внимание е отделено и на ядрения сектор в САЩ, който се определя като застаряващ с мощности средно на 41 години като се посочват и настоящите усилия на страната за ускоряване на строителството и лицензирането на нови ядрени реактори и иновации в страната. 
 

МАЕ
търсене на електроенергия
Производство на електроенергия
ВЕИ
въглища
хидроенергия
ядрени мощности
ядрена енергетика
По статията работи:

Маринела Арабаджиева