НАЧАЛО » ��������������

Руският ВЕИ сектор изостава, въпреки значителните възможности

fb
3E news
fb
06-11-2020 02:11:07

Наскоро в Башкирия бе пусната слънчева електроцентрала с мощност 25 МВт,източник: Solar-Systems-Bash

Центърът за анализи на Русия „Нова енергетика“ публикува доклада „Руският сектор на ВЕИ  в международните сравнения. Слънчевата и вятърна енергетика“. В него авторът на доклада, к.и.н. Владимир Сидорович прави сравнение на слънчевата и вятърна енергетика на Руската Федерация и другите страни по няколко различни параметри.

В докладът си, авторът разглежда два сектора от възобновяемата електроенергетика – слънчевата и вятърна енергетика. Изборът им не е случаен. Слънчевата и вятърна енергетика станаха не само най-големите сектори на ВЕИ в света по годишни обеми на инвестиции и въведени мощности, те съществено изпреварват „традиционната“ електроенергетика (газ, въглища, атомна енергетика), по дадени параметри и темпове на ръст. Например, чистият ръст на глобалните мощности само на слънчеви електроцентрали през 2019 г. с почти 2,5 пъти надхвърлят чистият ръст на мощностите на въглищните и газовите, взети заедно, пише Сидорович. Изводите до които достига не са радостни – Русия, въпреки че притежава значителни възможности за развитие, както на слънчевата, така и на вятърната енергетика има твърде скромни планове.

Всъщност този извод, предвид данните, на които авторът се позовава е казано меко деликатен. На практика – Русия изостава.

Към настоящият момент общият дял на слънчевата и вятърна енергетика в производството на електроенергия в света съставлява около 10 %. По този показател разглежданите ВЕИ-сектори се доближават до атомната енергетика. През първото полугодие на 2020 година дела на слънцето и вятъра в Китай е бил 10 %, в Индия – 10 %, в САЩ -12 %, в ЕС – 21 %, във Великобритания – 33 %, в Бразилия – 10 % и т.н.

Всички изследователи на енергийните пазари са единни в това, че през следващите години и десетилетия слънчевата и вятърна енергетика ще са лидери по ръст и делът им както по установена мощност в световната енергийна система, така и в производството на електроенергия бързо ще расте. Според повечето енергийни сценарии, слънчевата и вятърна енергетика ще са най-големите производители на електричество на Земята.

Например, в съответствие с последните прогнози, общият дял на слънчевата и вятърна енергетика в производството на електроенергия в света през 2050 г. ще достигне:

според BloombergNEF от октомври 2020 г. - 56 %
според DNV GL от септември 2020 г. - 62 %
според BP от септември 2020 г. - 35-64 % (по трите сценария)
според Total от септември 2020 г. - 40 – 60 % (два сценария)

При това глобалните обеми за производство на електроенергия през 2050 г. ще нараснат значително – над два пъти от настоящото ниво, според някои сценарии, пише още авторът, позовавайки се на обзорите на посочените компании, публикувани по-рано през тази година.

Тази висока прогноза за дела на слънчевата и вятърна енергетика предполага колосален ръст на генериращи мощности в света през 2050 г. - десет и повече пъти. Глобалната установена мощност на слънчеви и вятърни електроцентрали за посочения срок ще надхвърля 10 000ГВт, а в някои сценарии – 20 000 ГВт (установената мощност на цялата световна електроенергетика днес е около 7 500 ГВт ).

На този фон Сидорович посочва, че сега Русия заема 4-то място в света по производство на електроенергия.

Преди нея се нареждат Китай със 7 149 ТВтч или 26,9 % от световното производство, САЩ – с 4 434 ТВтч или 16,7 % световното производство, Индия – 1583 ТВтч или 5,9 % .

На пето место е Япония с 1050 ТВтч или 3,9 % от световното производство, пише авторът, позовавайки се на данни на IEA.

Русия обаче изостава съществено от тези най-големи страни, производители на електроенергия по развитието на слънчева и вятърна енергетика.

Базирайки се на данните на световната ВЕИ-асоциация – IRENA от 2019 г. авторът посочва, че например, ако по установена слънчева и вятърна мощност (сред посочените големи страни производителки) в МВт по данни от 2019 г., Китай застава начело с 415 550 МВт, САЩ – 164 124 МВт, Индия – 72 336 МВт, Япония – 65 626 МВт, то в Русия изградените мощности са 1 166 МВт.

Владимир Сидорович прави сравнение между плановете на Русия и другите големи срани производителки на нефт и газ като Канада, Норвегия и Саудитска Арабия, ОАЕ, както и със страните от БРИКС и установява отново съществено изоставане. В същото време, отбелязва авторът, Русия притежава значителни възможности.

Основните изводи, които прави авторът са следните:

Слънчевата и вятърна енергетика са най-големите сектори на световната електроенергетика по годишни обеми на инвестиции и пуснати в експлоатация мощности. През първото полугодие на 2020 година, делът на слънчевата и вятърна енергетика в производството на електроенергия в света за пръв път са надхвърлили 10 %. Според всички прогнози, дела на тези два сектора от ВЕИ ще расте бързо. Към средата на столетието на базата на слънцето и вятъра ще се произвежда над половината от електроенергията в света, при това, при двоен ръст на потреблението.

Руската Федерация, която е сред първите пет най-големи производители на електроенергия в света изостава 10 пъти от другите, влизащи в тази петорка  страни по развитие на слънчева и вятърна енергетика.

Руската Федерация притежава висококачествени и значителни слънчеви и вятърни ресурси, изостава доста, както от другите страни от БРИКС, така и от страните, добиващи нефт и газ (Норвегия, Канада, Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар  и др.) в развитието на слънчевата и вятърна енергетика.

Плановете за развитието на слънчевата и вятърна енергетика в Руската Федерация са най-скромните сред всички страни с някакво значение на икономическата карта на света. В случай на успешна реализация на съответната програма за ВЕИ през 2024 година, Русия вероятно ще се намира на четвъртата или пета десетка на страните по установени слънчеви и вятърни мощности, посочва авторът. Според Сидорович, създаването на промишлено производство за оборудване и компоненти за слънчевата и вятърна енергетика в Русия е важна стъпка напред за диверсификация на руската икономика и за пълноценно участие на страната с световния сектор на ВЕИ, включително експорт на стоки и услуги.

Пълният доклад на Владимир Сидорович може да прочетете на: https://renen.ru/wp-content/uploads/2015/09/Russian-RES-Industry-international-comparisons-RenEn.pdf

ВЕИ
слънчева енергетика
вятърна енергетика
Русия
Владимир Сидорович
По статията работи:

3E news