НАЧАЛО » ��������������

В България 77 на сто от проблемите с въздуха идват от битa, какви са възможните решения

Какво правят страните със сходни на България проблеми- зони за ниски емисии прилага италианският град Ломбардия, а полският град Краков е забранил изцяло отопляването на дърва и въглища за подобряване качеството на въздуха.

fb
3E news
fb
15-06-2021 06:06:44
fb

Предполагам повечето от Вас са чували за статистиката, че 400 000 души в Европа годишно са жертва на преждевременна смърт заради лошите условия на околната среда и замърсяването на въздуха. Това коментира на дискусия „Как да дишаме по-чист въздух? Европейски практики решения Хави Лопес (С&Д/Испания), член на Европейския парламент и докладчик по прилагането на директивите относно качеството на атмосферния въздух.

Последиците от мръсния въздух са най-вече свързани с редица заболявания. Не е достатъчно да се подобри само законодателството, необходими са нови инструменти за подобряване качеството на въздуха. Все още 74 на сто от хората в Европа живеят в условия на замърсен въздух въпреки усилията на ЕС в тази посока.

Предстои да направим обзор на съществуващото законодателство следващата година, каза той и да работим за такива промени, които да приведат нашите стандарти за качество на въздуха с тези на Световната здравна организация. Крайно време е да разберем, че ние всички дишаме еднакво мръсен въздух и той трябва да започне да отговаря на стандартите на СЗО, допълни Лопес.

ЕК ще ревизира законодателството за въздуха

Той постави на дневен ред, че трябва да се реши въпроса с неравнопоставеността на европейските граждани, защото независимо от нашия статус ние дишаме един и същи въздух. Имаме нужда от мерки както за селските, така и градските райони, подчерта евродепутатът.

За ревизирането на европейското законодателство съобщи и Франсоа Уакенхаут, началник отдел „Чист въздух“ в генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия (ЕК).

ЕС не се радва, когато започва наказателни процедури

В България 77% от проблемите с въздуха произтича от битовото отопление и затова трябва да реагираме адекватно с подходящи мерки, допълни той. Трябва да отчитаме и крайгранично замърсяване и крайпътни зони. Важното е за нас е страните да се фокусират върху това, което може да бъде подобрено. Ние искаме да видим крайния резултат, да има по-високо качество на въздуха. Повярвайте ми, ЕК не се радва, когато стартира наказателна процедура срещу страна-членка.

Вместо да се губи излишно време в дела и в санкции, които ще увеличат разходите, по-добре е да се инвестира в ефективни мерки за подобряване качеството на въздуха. Така той коментира въпросите по започналите две наказателни процедури срещу България за замърсяване с фини прахови частици, което идва основно от бита и замърсяването със серен диоксид от индустрията. Решаването на тези проблеми е преди всичко споделен проект на общината и нейните жители, на региона и на национално ниво. Само тогава опитите за подобряване качеството на въздуха ще имат резултат.

България е основен бенефициент по европейските програми. Уакенхаут подчерта, че България е основен бенефициент на средства по Механизма на ЕС Next Generation, където по Плана за възстановяване и устойчивост получава най-много средства от всички страни след Белгия.

67 на сто от българите не са наясно с аспектите на този проблем

Според него проблемите в България са свързани с факта, че гражданите още не са достатъчно информирани колко сериозен всъщност е проблема с мръсния въздух и че те също могат да участват в намирането на решения. По данни, които цитира Уакенхаут 67 на сто от българите не са наясно с аспектите на този проблем.

Не е толкова сложно да се обърнеш към замърсителите и да се опиташ да ги намалиш, но администрацията продължава да бави този процес, посочи Стефан Димитров, съосновател на проекта AirBg.info за мониторинг на качеството на въздуха. Гражданската платформа използва примера на град като Щутгарт в Германия, който също се намира в котловина и поставя измервателни станции, които като термометър измерват състоянието на въздуха. Естествено признава, че не са най-добрите и ефективни на пазара, но това са възможностите на гражданското общество. Проектът става публичен, когато срещу България започна наказателната процедура за фините прахови частици, но с него се надяваме да дадем полезен ход на администрацията, за да се справи с проблема. По данни на Министерство на здравеопазването 60 000 души са загинали вследствие на мръсния въздух у нас, каза Димитров.

София не бива да допуска реализиране на проекта за горене на боклука в София, който е остаряла технология. Като пропуск Димитров отчита и премахването на измервателната станция на Орлов мост, където традиционно замърсяването на въздуха е най-високо.

Не е лесно да се постигне трансформация от въглища и дърва на ток, уточняват европейските представители. Естествено тези реформи в условия на неравнопоставеност са трудни. Но е необходимо информирането на обществеността за всяка промяна и широк обществен дебат, за да може да се използват възможностите, да се преосмислят моделите за градско развитие.

Ломбардия въвежда зони са ниски емисии

Град Ломбардия в Италия също се намира между три планини, където живеят 10 млн. души, разказа Гуидо Ланзани, началник отдел „Качество на въздуха“, Регионална агенция за опазване на околната среда в Ломбардия. Ломбардия има 90 дни на година превишени емисии. Мерките са насочени към намаляване на трафика, влиянието на селското стопанство, строителството.

Градът залага на лесния достъп до екологичен обществен транспорт, метро, добра велосипедна свързаност в града, споделено ползване на автомобили, както и на зони за ниски емисии. Автомобили под категория Euro 4 не могат да влизат в центъра на града, отделно има приложение, което следи дали колите преминават и буферната зона за движение града и се налагат глоби. Цената за влизане в града е 5 евро. Градът също налага при необходимост и еднократни мерки в определени области, например спиране на трафика на определени места

Постигнахме 30% намаление на трафика, съобщи Ланзани. В резултат на приложените мерки по време на лодауна трафикът намаля 80%, а индустриалните дейности с 30%, но не се промени нивото на емисиите от отопление и земеделие. Затова са необходими и конкретни мерки в тези области. В града в момента азотните оксиди са по-малко с 45 на сто, а праховите частици с 15 на сто. Според него като заключение е необходимо да се работи паралелно върху всички източници на вредни емисии, а трафикът остава един от най-важните източници. На въпрос дали тези мерки са имали политически последствия за партията, която ги е приложила, Ланзани посочи, че тя продължава да управлява страната и намирането на консенсус и одобрението на хората.

Мерките създадоха голям дебат, политиците се страхуваха, но голяма част от хората оцениха крайния резултат, посочи италианецът.

Краков забранява печките на дърва и въглища

В полския град Краков 30 000 семейства се отопляват на дърва и въглища през 2012 г. и градът е един от най-замърсените заедно със София, разказа Анна Двораковска, съосновател на сдружение „Тревога за смога в Полша.“ (Да кажем, че по изчисления на общината в София 55 000 домакинства се отопляват на дърва и въглища).

След наистина страшната ситуация в едно милионният град започва битката на хората за по-чист въздух, които се опитват да убедят политиците, че са необходими мерки за подобряване качеството на въздуха. След година на обществено недоволство, градските власти решават, че ще забранят горенето на твърди въглища. Започва да работи програма за подмяна на печките с други по-екологични. Жителите на града оценяват забраната на печките за най-важното събитие за последните 25 години. Реално забраната функционира от 2019 година. В резултат много от печките са заменени с газови котли и с печки на пелети и биомаса, което според нея не е най-добрия вариант, но европейските политики все още стимулират биомасата като ВЕИ макар че това влияе на състоянието на горите, посочи Двораковска. Като резултат замърсяването с фини прахови частици намалява драстично и от 125 превишавания годишно, в момента градът ги превишава по-малко пъти или 64 пъти при норма 35 пъти годишно.  

Тя предложи на европейските представители да се приложат в европейското законодателство по-високи рестрикции за бензо(а) пирен, който многократно се е увеличил в Полша, като в някои области при норма от 1.5 достига до 18.

Хората трябва да използват котли и печки от определен клас и не подменят своите печки с необходимото темпо, коментира тя.

Има забрана за използването на печки с въглища, които не отговарят на определен клас. Преди това законодателство да бъде заложено, се продаваха около 150 000 печки годишно, те помагат да се използват 20 години. През 2018 г. и 2020 г. се въведоха по-високи стандарти за употреба на въглища от домакинствата, но те трябва да бъдат затегнати, липсват стандарти за котли, които работят с пелети, затова може би са толкова високи нивата на бензо (а) пирен, коментира активистът. Ако 2 млн. души инсталираме биомаса какво ще е въздействието върху тези инсталации върху качеството на въздуха, върху горите и биоразнообразието.

Може би трябва да се мисли и за таван при използването на биомаса

В Полша се изпълнява Програма за приоритизиране чистотата на въздуха на стойност 25 млрд. евро за подмяна на котлите в домакинствата и термално реновиране на използваните устройства Но това е много бавен процес, подчерта Двораковска. Все още се мисли в посока за въвеждане на зони за ниски емисии. В Краков има промяна, но съседните общини също трябва да намалят използването на въглища от бита и индустрията, допълни тя. Транспорта и индустрията остават основни проблеми в полския град. Хората бързо се решиха да преминат на друг вид гориво предвид факта, че разходите се поемаха изцяло от администрацията. (В София от 55 домакинства до момента само 5 000 са подали заявления за смяна на отоплителните уреди). Но Краков е 1 милион жители заедно със студентите. В Полша като цяло много домакинства инсталират фотоволтаици заради по-ниските разходи за електроенергия, пазарът се разраства, с всяка година оборотът на този пазар се увеличава със 100% се увеличава оборота на този пазар. От 2014 г. до 2020 г. отоплението на въглища е намаляло от 69 на сто на 51 на сто като процентен дял.

Но няма система за контрол да видим да видим кои са оставащи потребители на твърдо гориво, коментира експертът. През следващото десетилетие използването на газ ще остане най-търсено, но за термопомпите не може да кажем това. Положителното е, че правителството е решило най-накрая да отдели субсидии за модерните отоплителни котли от следващата година, завърши Двораковска.

въздух
замърсяване
ЕП
ЕК
Полша
Италия
опит
зони за ниски емисии
забрана за печки на въглища
бензоа пирен
ВЕИ
биомаса
По статията работи:

Рая Лечева