НАЧАЛО » ��������������

МАЕ: Делът на ВЕИ ще нарасне с 1/5 през следващите 5 г. и ще достигне 12,4 % през 2023 г.

fb
3E news
fb
15-10-2018 04:03:00
fb

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) са нараствали през 2017 г. три пъти по-бързо от глобалното крайно потребление на енергия, но това е недостатъчно за спиране на нарастването на въглеродния двуокис (СО2). Това става ясно от доклада на Международната агенция по енергетика (MAE) през 2017 г.  

В докладът се коментират данните за развитие на ВЕИ през последните години и се прогнозира развитието им до 2023 г. Както и в предишният си доклад от миналата, 2017 г., МАЕ разглежда и сценарий за ускорено развитие.

Експертите от енергийната агенция смятат, че слънчевата енергетика, според основният сценарий ще се увеличи с 575 ГВт през следващите шест години (2018 – 2023 г.), или средногодишен темп на нарастване от близо 96 ГВт. По своята същност това е значително повишение в сравнение с прогнозата от година по-рано. Тогава от МАЕ прогнозираха средногодишен ръст от 73 ГВт.  

Според плана за ускорено развитие на ВЕИ, слънчевата енергетика ще нарасне със 716,4 ГВт или 119,4 ГВт средногодишно.

Според основния сценарий, през петте години в света ще бъдат добавени още 324 ГВт мощности от вятърни електроцентрали, като установената мощност ще достигне 839 ГВт. Според прогнозата офшорната енергетика през 2023 г. ще достигне 52 ГВт, тоест практически ще се утрои.

Според сценария за ускорено развитие, секторът ще нарасне до 913 ГВт.

През 2023 г. вятърната енергетика ще произвежда 6 % от световната електроенергия, слънчевата енергетика – 4 %,  биоенергетиката – 3%,  делът на хидроенергетиката ще достигне 16 %.

Делът на ВЕИ в глобалното крайно потребление ще нарасне с една пета  до 12,4 %, при това основната роля, както и преди ще играе съвременната биоенергетика, без да се има предвид традиционната биомаса, във връзка с използването на биогорива за производство на горива и извън транспорта. В структурата на ВЕИ, дела на биоенергетиката малко ще се понижи – до 46 %. Изводът на експертите от МАЕ е, че сега биоенергетиката в областта на ВЕИ е пренебрегвана, но крие голям потенциал.

 

https://webstore.iea.org/market-report-series-renewables-2018

МАЕ
ВЕИ
бионерегетика
слънчева енергетика
вятърна енергетика
По статията работи:

Маринела Арабаджиева