НАЧАЛО » ��������������

Ново изследване: Около 70 % от потреблението на енергия на Земята ще може да се осигурява от слънчевата енергетика през 2050 г.

fb
3E news
fb
15-04-2019 09:13:00
fb

Учените от Lappeenranta University of Technology — LUT  и немската Energy Watch Group представят ново изследване, което представя прехода към 2050 г. към енергийна система, работещи на базата само на възобновяеми източници на енергия «Global Energy System based on 100% Renewable Energy – Power, Heat, Transport and Desalination Sectors».

В направено през 2017 г. от същата група изследване се заявява готовността за преход на световната електроенергийна система на базата на възобновяемите източници на енергия, както и ефективността му. Изследването от 2017 г. е базирано на очакването за ръст на световното население до 9,7 млрд. души през 2050 г. и удвояване на годишното производство на електроенергия – от 24 130 ГВтч до 48 800 ТВтч към посочения период.
Изводът от работата се основава на това, че световната електроенергетика със 100 % дял на ВЕИ е възможна и икономически ефективна.

Авторите, в публикуваното през април изследване разширяват обхвата. Този път те се спират върху всички сектори, свързани с потреблението на енергия и стигат до аналогичен извод: глобалната енергийна система, базирана на 100 % дял на ВЕИ през 2050 г. е възможна и икономически конкурентна на действащата сега система, базирана на изкопаеми горива.

В докладът се моделира сценарий, осъществяването на който може да осигури възможност за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий.  Това означава осъществяване на пълна електрификация за всички енергийни сектори. В резултат на това, през 2050 г. производството на електроенергия ще нарасне с четири пъти в сравнение с 2015 г. Възобновяема енергия ще се произвежда почти напълно чрез децентрализирани местни и регионални източници.

Потреблението на електроенергия ще е от порядъка на 90 % от общото потребление на първична енергия към средата на столетието, като при това използването на изкопаеми горива и ядрена енергия ще се прекрати напълно във всички страни.

Според доклада, на дела на слънчевата енергия ще се падат 69 % от производството на енергия, следвана от вятърната с 18 %, биоенергията с 6 % и хидроенергията  с 3 % , както и геотермалната енергия с 2 %.

В сектора на електроенергетиката се очаква, че фотоволтаичната слънчева енергетика ще остане най-големият и евтин източник, увеличавайки дела си от 32 % през 2030 г. до 73 % през 2050 г. Делът на вятърната енергетика ще се понижи от 43 % през 2030 г. до 20 % през 2050 г.  

В докладът се прогнозира, че през 2050 г. фотоволтаичната слънчева енергетика ще достигне инсталирана мощност от 63,4 ГВт, а вятърната – 8,1 ТВт (общите мощности от глобалната енергетика за този период - 78 ТВт). „През 2050 г. слънчевите и вятърни инсталации ще са новите работни площадки за електроенергетика и топлоснабдяване“, ке казва в доклада Огромно значение ще имат системите за съхранение на електрическа и топлинна енергия. До 23 % от потреблението на енергия ще се осъществява чрез системи за съхранение.

Термините помпи ще започнат да играят значителна роля при топлоснабдяването. Очакването е през 2050 г. над 40 % от произвежданата топлинна енергия да се доставя от термични помпи базиране на районно и индивидуално ниво.


Според авторите на изследването, глобалното изхвърляне на парникови газове от енергийната система могат да бъдат намалени до нула до 2050 г. , а и да намалеят с 30 гигатона през 2050 г.


Стойността на енергията в енергийната система, работеща на основата на 100 % ВЕИ ще е малко по-ниска от настоящата. Авторите изчисляват , че LCOE ще спадне от настоящите 54 евро за МВтч до 53 евро за МВтч през 2-50 г., без външните фактори. „Като се вземат предвид отрицателните външни ефекти на съществуващата система, които се посочват в много други съвременни изследвания, глобалната енергийна система, основана на 100 % възобновяема енергия е съществено по-евтин вариант“, смятат авторите на изследването.

 

Изследването от април 2019 г. на Lappeenranta University of Technology — LUT и немската Energy Watch Group може да бъде прочетено на : http://energywatchgroup.org/wp-content/uploads/EWG_LUT_100RE_All_Sectors_Global_Report_2019.pdf

 

Изследването от 2017 г. : http://energywatchgroup.org/wp-content/uploads/2017/11/Full-Study-100-Renewable-Energy-Worldwide-Power-Sector.pdf

 

Lappeenranta University of Technology — LUT
Energy Watch Group
ВЕИ
енергийна система
електрификация
производство на топлинна енергия
фотоволтаични мощности
вятърна енергия
слънчева енергетика
По статията работи:

Маринела Арабаджиева