НАЧАЛО » ��������������

Първа крачка към окончателното приемане на Механизма за възстановяване и устойчивост в ЕС

Той ще предостави 672.5 милиарда евро под формата на заеми и безвъзмездни средства в подкрепа на реформите и инвестициите, предприети от държавите членки

fb
3E news
fb
18-12-2020 03:31:24
fb

Европейската комисия приветства политическото споразумение, постигнато между Европейския парламент и Съвета на ЕС по Механизма за възстановяване и устойчивост, съобщи представителството на ЕК в България.

Механизмът за възстановяване и устойчивост е основният инструмент на NextGenerationEU - плана на ЕС, който ще ни позволи да излезем по-силни от настоящата криза. Той ще предостави 672,5 милиарда евро под формата на заеми и безвъзмездни средства в подкрепа на реформите и инвестициите, предприети от държавите членки. Механизмът ще играе решаваща роля за смекчаване на икономическото и социалното въздействие на пандемията от коронавирус и за постигането на европейски икономики и общества, които са по-устойчиви, издръжливи и по-добре подготвени за екологичния и цифровия преход, отбелязват от Еврокомисията.

Споразумението, което трябва да бъде окончателно одобрено от Европейския парламент и от Съвета, предвижда Механизмът за възстановяване и устойчивост да бъде структуриран около шест стълба:

- екологичен преход;

- цифрова трансформация;

- интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и работни места;

- социално и териториално сближаване;

- здраве и устойчивост;

- и политики за следващото поколение, децата и младите хора, включително образование и умения.

Европейският съюз пое ангажимент за постигане на неутралност в климата до 2050 година, а миналата седмица Европейският съвет подкрепи предложението на Комисията за намаляване на емисиите на парникови газове с 55 процента до 2030 година в сравнение с нивата от 1990 година. Затова държавите членки следва да дадат приоритет на реформите и инвестициите в подкрепа на преходa към климатична неутралност.

В споразумението се предвижда, че най-малко 37 процента от разходите за инвестиции и реформи, съдържащи се във всеки от националните планове за възстановяване и устойчивост, следва да са предназначени за подкрепа на целите в областта на климата. Освен това всички инвестиции и реформи трябва да спазват принципа "за ненанасяне на значителни вреди", като се гарантира, че те не вредят значително на околната среда.

Като част от своите планове за възстановяване и устойчивост държавите членки трябва да гарантират също и високо равнище на амбиция, когато определят реформите и инвестициите, позволяващи цифровия преход.

Най-малко 20 на сто от разходите за инвестиции и реформи, съдържащи се във всеки от националните планове, следва да са предназначени за подкрепа на цифровия преход.

Очаква се плановете за възстановяване и устойчивост освен това да допринасят за ефективното преодоляване на предизвикателствата, набелязани в съответните специфични за всяка държава препоръки в европейския семестър - рамката за координиране на икономическите и социалните политики в Съюза, пише в съобщението до медиите.

Механизма за възстановяване и устойчивост в ЕС
споразумение
Съвет на ЕС
Европейски парламент
По статията работи:

3E news