НАЧАЛО » ��������������

Зам.-министър Лъчезар Борисов: Новите нива на вредни емисии застрашават експлоатацията на много електроцентрали

fb
3E news
fb
21-02-2017 08:35:00
fb

Министерството на икономиката има ясна позиция по ревизирания Референтен документ за най-добри налични техники (BREF) за големите горивни инсталации (LCP). Това заяви заместник-министъра на енергетиката Лъчезар Борисов. Позицията е в подкрепа на становището на Българска Минно-геоложка камара (БМГК) и „Мини Марица-изток“ ЕАД, че изискванията в него ще имат неблагоприятни последици за България. Това стана ясно на събитие, свързано със защита на българските енергетика и въгледобив, организирано от БМГК и „Мини Марица-изток“ ЕАД. В дискусията взеха участие още представители на служебния кабинет на правителството, членове на Управителния съвет на БМГК, „Мини Марица-изток“ ЕАД, Българския енергиен холдинг, КНСБ и др.

Съгласно Референтния документ за най-добри налични техники за големите горивни инсталации са възможни промени в Директивата за емисиите от промишлеността, което би довело до затваряне на съществуващи електроцентрали, както и до ограничаване на електропроизводството.

В новия ревизиран Референтен документ нормите за допустими емисиите на SO2, NOx, Hg, са по-строги от пределните норми, предвидени в Директивата за емисиите от промишлеността. Новите лимитиращи нива на емисии за Hg, NOx, SO2 застрашават непрекъснатата експлоатация на голям брой електроцентрали, особено тези на лигнитни въглища, както и сигурността на енергийните доставки, базирани на местно гориво. В структурата на производството на първична енергия въглищата заемат над 45%, а след въвеждането на нормите ще зависят и предприятията от металургията, химическата промишленост и машиностроенето, работещи на непрекъснат производствен режим.

Участниците в дискусията се обединиха около идеята, че подобно действие от страна на държавата ще има негативни икономически и социални последици. По думите на заместник-председателя на Управителния съвет на БМГК проф. д.т.н. Николай Вълканов това не е браншови подход, а национална кауза, защото секторът осигурява над 10 000 преки работни места и още десетки хиляди – непреки, които водят до устойчивото развитие на икономиката.

Зам.-министър Борисов се съгласи с изразената теза на инж. Димитър Чолаков, зам.-изпълнителен директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД, че енергийната сигурност е ключова за конкурентоспособността на българската икономика, която не само води до ресурсна независимост, но и до привличане на чуждестранни и български инвеститори. Икономически издържани са и възможността за увеличаване на износа и подобряване на платежния баланс на страната, както и възможността за ефективни инвестиции в производства на продукти с по-висока добавена стойност. Важен фактор в сферата на икономиката са също иновациите, които в партньорство с научната общност, биха довели до нови добри практики в областта на икономическата, екологичната и социалната отговорност.

Според участниците в дискусията добрите практики у нас и в света доказват, че минерално-суровинната индустрия може да се развива устойчиво, ефективно, без опасност за здравето на хората и без екологични последици, в хармония с останалите отрасли и да имат голям социално-икономически принос за съответните региони.

В заключение заместник икономическият министър изтъкна, че мотото на форума – „Силни заедно!“, трябва да бъде отправна точка към намирането на национално отговорна позиция, която да бъде защитена пред т.нар. Комисия на представителите на страните-членки по чл.75 през месец април тази година.

БМГК
ТЕЦ
електроцентрали
въгледобив
Мини Марица Изток
нива на вредни емисии
зам.-министър Лъчезар Борисов
По статията работи:

Маринела Арабаджиева