НАЧАЛО » ��������������

Възможно ли е да има задължителни цели за опазване на биоразнообразието както за климата в ЕС

Европейският парламент (ЕП) ще обсъди новата стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 година.

fb
3E news
fb
07-06-2021 10:33:07
fb

Европейският парламент (ЕП) ще обсъди новата стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. в понеделник и се очаква да призове за по-добра защита на сухоземните и морските райони на ЕС при гласуване във вторник.

Един милион вида са застрашени от изчезване

Природата намалява в световен мащаб с безпрецедентни темпове, като един милион от около осем милиона вида са застрашени от изчезване (според доклада на IPBES). Парламентът последователно отдава приоритет на биологичното разнообразие и многократно предупреждава за неговата продължаващата безпрецедентна загуба.

След приемането на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. се очаква членовете на ЕП да призоват за закон за биологичното разнообразие, подобен на законодателния акт на ЕС в областта на климата, за да се гарантира, че до 2050 г. световните екосистеми ще бъдат възстановени, устойчиви и адекватно защитени.

Едно от предложенията е да се създадат зелени покриви в градовете

Те също така вероятно ще призоват за това най-малко 30 % от сухоземните и морските зони на ЕС да бъдат защитени, за спешни действия за спиране на намаляването на пчелите и други опрашители, както и за обвързващи цели за биологичното разнообразие в градовете, като например зелени покриви.

биологично разнообразие
зелени покриви
ЕС
ЕП
климат
По статията работи:

3E news