НАЧАЛО » ��������������

Министерство на енергетиката задейства събирането на забавените концесионни плащания

fb
3E news
fb
24-04-2017 10:45:00
fb

Екипът на дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“ на Министерството на енергетиката предприе действия за събиране на всички забавени концесионни възнаграждения, дължими на държавата. Вземанията ще бъдат предявени до края на тази седмица, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Действията са в изпълнение на разпореждане на министъра на енергетиката Николай Павлов до края на мандата на служебното правителство министерството да предяви всички забавени вземания по концесионни договора.

Предприетите последователни мерки за събиране на дължимите сума вече дават резултати, като редица компании пристъпиха към доброволно плащане. Налице е значителна оптимизация на концесионната дейност и подобряване на финансовата дисциплина.

Както вече беше съобщено, събираемостта на концесионните такси през първото тримесечие на 2017 г. е с над 23% по-висока в сравнение със същия период на миналата година.

Към 31 март 2017 г. постъпленията от концесии са 27.720 млн. лева при утвърдени в Закона за държавния бюджет на Република България за цялата година 34.000 млн. лева.

От начислени лихви и неустойки по концесионни договори са събрани 1.208 млн. лева.

Обезпечени са вземанията по всички концесии за твърди горива. Концесионните договори за метални и индустриални полезни изкопаеми се изпълняват своевременно. Закъснения са отчетени при плащания по договорите за добив на въглища, строителни и скалнооблицовъчни материали, за което са предприети действия.

Министерството на енергетиката контролира над 500 концесионни договора.

Министерство на енергетиката
концесионни възнаграждения
По статията работи:

Маринела Арабаджиева