НАЧАЛО » ��������������

Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежа намалява значително

Участието на възобновяемите енергийни източници в преноса е с минус 6.89 % и спада с 13.01 % в разпределението

fb
3E news
fb
21-08-2018 09:00:00
fb

Показателите за производство и потребление на електроенергия все още са отрицателни, но подобрение има, макар и не така, че да заличи твърде дълго запазилата се негативна тенденция. Тревожно обаче е остава повишението на отрицателното участие на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) както в преносната, така и в разпределителната мрежа. Може би за сметка на твърде необичайният ръст на производството на електроенергия от вода. Както сочат данните делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) към втората десетдневка на август продължава да държи рекордно ниво. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийният системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс  за периода от началото на тази година до 19 август, спрямо същия период на миналата година.

Производството на електроенергия за времето от първи януари до деветнадесети август тази година е в обем от 28 361 697 MWh. За сравнение през същото време година по-рано то е било 28 750 691 MWh. Това е спад (минус) от 1.35 %. Само седмица по-рано отчетът от сравнителните данни сочеше спад от 1.63 %. Вероятно горещите августовски дни се отразяват на по-високата необходимост от електроенергия за охлаждане.

Потреблението на електроенергия, според данните за енергийния баланс за отчетния период запазва негативната си тенденция и е от порядъка на 24 066 580 MWh при 25 365 743 MWh през 2017 г. Понижението е 5.12 %.

Износът на електроенергия продължава да нараства и вече достига 4 295 117 MWh. За сравнение за времето от началото на миналата година до 19 август износът е бил в обем от 3 384 948 MWh. Както става ясно, увеличението е съществено – 26.89 %. Преди седмица бе отчетен ръст от 26.56 %.

Подобрение, макар и все още незначително се наблюдава при данните за базовите централи, въпреки че участието им остава все още отрицателно – минус 6.26 %. Ако през сравнявания период на миналата година делът на базовите централи е бил в обем от 24 312 284 MWh, то сега той е 22 790 674 MWh, сочат още оперативните данни на системния оператор.

Тревожната тенденция за отрицателното участие на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежа остава, а и расте. Спадът става все по-очевиден.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа е от порядъка на 779 279  MWh. За сравнение за времето от първи януари до деветнадесети август миналата година ВЕИ са участвали в преносната мрежа с 836 949 MWh. Спадът през посочения период на настоящата 2018 г. е (минус) 6.89 %. Както и през по-ранни отчетни периоди това се дължи на високия отрицателен дял на мощностите от вятър (минус 7.90 %), от фотоволтаици (мнус 1.76 %), както и биомаса (минус 14.86 %).

Негативната тенденция при ВЕИ в разпределителната мрежа продължава. Отрицателното участие вече достига значителните (минус) 13.01 % или 1 071 575 MWh при 1 231 896 MWh за времето от началото на годината до 19 август 2017 г. Не може да не се подмине големият спад при дела на вятърната енергия (минус 14.40 %) и фотоволтаиците (минус 14.73 %) и много слабото положително участие на биомасата – едва плюс 4.51 %.

Както и при повечето от отчетните периоди участието на ВЕЦ във втората десетдневка на месец август продължава да прави впечатление с положителният си ръст (плюс) от 57 %. За сравнение, ако през посочения период на 2017 г. участието на ВЕЦ е било в обем от 2 369 562 MWh, то сега нараства до 3 720 169 MWh. По своята същност този показател заслужава по-съществен анализ от експертите. 

ЕСО
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
износ на ток
енергиен баланс
По статията работи:

Маринела Арабаджиева