НАЧАЛО » ����������������

ББР пита Комисията за надзор над одиторите и БНБ дали да покаже кредитните досиета

Вече дадохме подробна финансова информация на членовете на новия Одитен комитет, обявиха от Банката за развитие

fb
3E news
fb
01-06-2021 02:04:29
fb
Източник: ББР

ББР има готовност да предостави на новия си Одитен комитет изисканата от служебния министър на икономиката Кирил Петков кредитни досиета. Това обаче ще стане, ако получи положителни становища по този въпрос от БНБ и Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори. Това съобщиха от Банката за развитие, след днешния брифинг на Петков, по време на който той обяви, че Управителния съвет е отказал да предостави въпросните кредитни досиета на новите си одитори.

“Управителният съвет на Българската банка за развитие е предоставил подробна финансова информация на членовете на новия Одитен комитет.

В допълнение, банката е направила запитване за правата на достъп на Одитния комитет във връзка с предоставянето на информация за кредитни експозиции на банковата група, представляваща банкова и търговска тайна, до Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори и Българска народна банка (БНБ)“, се казва в съобщението на ББР.

В него от Банката за развитие отново припомнят обявеното тази сутрин, че до приемане и вписване по надлежния ред на проекта за промени в Устава на банката, предложен от министъра на икономиката, ББР ще спазва изискванията, предложени в новия документ, като кредитирането ще се ограничи до експозиции към един клиент или група свързани клиенти, чийто размер не надхвърля сумата от 5 000 000 лева. Това ограничение не се прилага за кредитни институции.

ББР
запитване
БНБ
Комисия за публичен надзор на регистрираните одитори
данни
кредитни досиета
предоставяне
одитен комитет
финансова информаиця
устав
По статията работи:

3E news