НАЧАЛО » ����������������

Зам.-министър Борисов: От енергетиката до голяма степен зависи конкурентоспособността на индустрията

fb
3E news
fb
20-06-2017 04:12:00
fb

Консултативният съвет за индустриална стабилност и растеж към Министерството на икономиката има реален принос за решаване на въпроси, свързани с устойчивото развитие на икономиката и провежданите хоризонтални политики в областта на енергетиката и опазване на околната среда и климата. Той е успешен пример за партньорство между институциите и бизнеса, като очакваме по-активно включване от страна на Министерството на енергетиката и Министерството на околната среда и водите. “ Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на конференция на тема „Индустрия, енергетика и климатични промени“, организирана от Индустриален клъстер „Средногорие“, съобщиха от пресцентъра на икономическото министерство.

Енергетиката е секторът, от който до голяма степен зависи конкурентоспособността на индустрията и на българската икономика като цяло, подчерта зам.-министър Борисов. Той адмирира усилията на Министерството на енергетиката за разработването на единна позиция по отношение на големите горивни инсталации и възможността България да получи дерогация заради завишени норми на азотен оксид, серен оксид и живак, което ще гарантира по-ниски цени за бизнеса, респективно и по-голяма конкурентоспособност.

За мен е изключително важно, че конкурентите цени на електроенергията, както за едрите, така и за крайните клиенти, могат да бъдат постигнати въз основа на либерализацията на енергийния пазар“, заяви той. По думите му между 20-30% по-ниски цени за електроенергия получава бизнесът, който вече е на свободния пазар.

Като още един добър пример за съвместната работа между институциите и бизнеса зам.-министър Борисов определи Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници, която е пряк израз на въпроси, свързани със запазване на конкурентоспособността и експортния потенциал на българската промишленост.

В заключение икономическият заместник-министър подчерта, че темите за енергийната ефективност, възобновяемите източници и климата заемат специално място и в Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България до 2020 г. (ИСИС), както и в ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (2014-2020), където до голяма степен присъстват процедури, свързани с енергийната ефективност и технологичното обновление на фирмите и които от своя страна ще допринесат за по-малка енергоемкост на бизнеса.

 

 

 

 

 

министерство на икономиката
енергетика
конкурентоспособност
зам.-министър Лъчезар Борисов
По статията работи:

Маринела Арабаджиева