НАЧАЛО » ����������������

Три институции: Няма замърсяване на въздух или море у нас след взрива в рафинерията в Констанца

Мобилна станция в Дуранкулак следи ситуацията с въздуха, Военноморското училище – за евентуални петролни разливи в Черно море

fb
3E news
fb
02-07-2021 06:49:30
fb
Източник: Аделина Ангелова/Столична община

Замърсяване на въздуха у нас вследствие на аварията и взрива в рафинерията край румънския град Констанца засега не се отчита. Това обявиха от Министерството на околната среда и водите.

Веднага след получаването на информацията за инцидента от РИОСВ-Варна са предприети действия за установяване на вероятно трансгранично замърсяване. Мобилна автоматична станция за контрол на качеството на атмосферния въздух е била изпратена в граничното с Румъния село Дуранкулак.

В същото време според Националния институт по метеорология и хидрология, филиал Варна, към момента посоката на вятъра е запад-северозапад, поради което преносът на въздушни маси е ориентиран в посока Черно море. При запазване посоката и скоростта на вятъра не се очаква замърсяването на атмосферния въздух да достигне границите на България.

Според Басейнова дирекция „Черноморски район“ няма данни за замърсяване и на морските води в района на експлозията и граничната зона с Румъния. Басейнова дирекция, Регионалната лаборатория Варна към ИАОС и РИОСВ-Варна организират мониторинга и докладването при констатиране на замърсяване от рафинерията – ще се вземат и анализират проби от морската вода, въздуха и брега.

МОСВ възложи на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ (ВВМУ) да извърши анализ на потенциалната възможност за разлив в Черно море след аварията.  Анализът ще извърши „Центърът за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона“ във  ВВМУ, изграден с финансиране от министерството. Центърът работи при  нефтени разливи и управление на силите, участващи в преодоляването на последствията от тях. Чрез мониторинга на бреговата зона България може да проследи и предприеме навременни действия за ограничаването на разлива и безопасността на бреговата зона в Българската акватория на Черно море, в случай че има такъм след аварията в рафинерията в Румъния.

МОСВ чрез РИОСВ - Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район” е в готовност за изпълнение на задълженията си по Национален авариен план за борба с нефтени разливи в Черно море.

Зам.-министърът на околната среда и водите инж. Петър Димитров изпрати официално запитване до румънските власти за повече информация по случая.

взрив
Румъния
рафинерия
Констанца
въздух
вода
Черно море
замърсяване
мобилна измрвателна станция
вятър
РИОСВ
НИМХ
Басейнова дирекция
По статията работи:

3E news