НАЧАЛО » ����������������

МРРБ съдейства на временната парламентарна комисия по проверка на разходването на средства през последните 10 г.

fb
3E news
fb
28-04-2021 05:56:41
fb
Източник: МРРБ, архив

Във връзка с искане на Временната парламентарна комисия по проверка за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие през последните 10 години, получено в Министерството на регионалното развитие и благоустройството на 23.04.2021 г., комисията е информирана с писмо от 26.04.2021 г., че са предприети спешни действия по събиране и подготовка на необходимата информация.

Комисията е уведомена, че същата е разнородна, значителна по обем и за нейното систематизиране обективно е необходим срок много по-дълъг от предоставения, документите са класирани и организирани в различни дирекции и отдели, както и архивирани, а част от тях са предоставени на екипите на Агенцията за държавна финансова инспекция и Сметната палата.

С посочените мотиви комисията е информирана, че ще продължи работата по подготовката и комплектуването на изисканата информация, която поради големия си обем изисква значителен времеви и човешки ресурс.

Днес, 28 април, са изпратени документите във връзка с точка II и точка III от писмото на комисията, свързани с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и дейността на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Работата продължава и поетапно се подготвя информация и по останалите теми, за които е изискана.

Структурите на МРРБ продължават подготовката на информацията и същата ще бъде предоставена в спешен порядък.

МРРБ
депутати
комисия
отговори
По статията работи:

3E news