НАЧАЛО » ����������������

Кофас: 17 български компании са сред най-големите в Централна и Източна Европа

fb
3E news
fb
10-09-2018 11:59:00
fb

17 български фирми са сред най-големите компании в Централна и Източна Европа. Международната кредитна застрахователна компания Coface представи тези данни на десетото си годишно проучване за най-големите 500 компании в Централна и Източна Европа - Coface CEE Top 500. Резултатите от изследването гласят, че България е една от страните с подобрена оценка на риска през изминалата 2017 година.

Частното потребление продължава да бъде основен фактор за растежа в страната, въпреки леко по-високата инфлация. Увеличението на работната заплата допринася за значителен ръст на заетостта от 4,8% през юни 2018 г.

Частните инвестиции се възползват от положителните тенденции в износа, а строителството също е подсилено от стабилни публични инвестиции, свързани с по-добро използване на европейските структурни фондове.

„Станахме свидетели на малък, но устойчив растеж в българската икономика (3.6% ръст на БВП), но при водещите компании почти няма промени. Енергийните, комуникационните, търговските и производствените компании запазват своите позиции, формирайки бизнес гръбнака на страната. Потреблението ще продължи да бъде един от основните двигатели на растежа в България.“ – коментира Милена Виденова, управител на Coface България.

Kомпаниите в региона винаги са били много важни работодатели в миналото. Макар и на пазарът на труда в Централна и Източна Европа да е по-трудно да се наеме квалифициран персонал, първите 500 гиганта увеличават общия брой на персонала с 2,4 милиона души (4,7%). Положителното цялостно развитие на пазара на труда в ЦИЕ довежда до по-високи заплати и повишаване на доверието на потребителите.

Анализите на Coface показват силен и разширяващ се регион в Централна и Източна Европа с намаляващи рискове през 2017 г., което води до по-високи приходи от 652 милиарда евро (+ 11,8%) и дори до по-голяма рентабилност с увеличение на нетната печалба от 16,2% в 500-те най-големи компании в региона.

Освен България останалите страни с подобрен кредитен риск в региона са Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Русия. Единствено Хърватия остава с доста висок риск от неизпълнение на задълженията.

Сектори: печеливша позиция за автомобилостроенето и транспорта

Трите ключови сектора, представени от най-големите компании в региона (автомобилостроене и транспорт, петрол и газ, неспециализирана търговия), продължават да съставляват почти 60% от генерираните приходи.

Независимо от това, увеличението на общия оборот се дължи на всички отрасли през 2017 г. Основните вносители в абсолютни стойности бяха енергетиката, автомобилната промишленост и търговията, които също бяха най-многобройни в сектора. Нетната печалба също се развива положително за повечето, като нарастването е между 5.0% (дърво и мебели) и 51.4% (текстил, кожа и облекло). Най-високи са печалбите от минерали, химикали, петрол, пластмаси и фармацевтични продукти (9,5 млрд. евро). Строителният сектор отново се бори и е единствената индустрия, която отчита нетна загуба (-118.6%), макар че приходите нарастват с 16%.

Автомобилната и транспортна промишленост е най-големият сектор и се възползва от нарастващото търсене особено в Западна Европа, където се изнася основната част от производството в ЦИЕ. В региона на Централна и Източна Европа има нарастващ дял от автомобилните компании, а вече съществуващите са увеличили капацитета си.


Секторът на минералите, химикалите, нефтопродуктите, пластмасите и фармацевтичната промишленост върви нагоре след възстановяването на цените на петрола през 2017 г. като се възползваха от отскока на цените на петрола и нарастващото търсене. Основната движеща сила на растежа в ЦИЕ е потреблението на домакинствата, което се ускорява особено през 2017 г., благодарение на намаляващата безработица и нарастващите заплати.

След известно забавяне в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) през 2016 г. ръстът на БВП с 2,9% беше доста стабилен. Икономическото развитие обаче показва разнообразна картина, показва анализът. Пазарите на труда продължиха да се подобряват, което доведе до най-ниските нива на безработица отбелязани някога, най-забележително в Чешката република с 4,0%. Повишаването на заплатите и ниската инфлация, заедно с подобряването на потребителското доверие, направиха домакинското потребление основна движеща сила зад икономическата експанзия, което положително повлия върху някои сектори в ЦИЕ.

Най-големите компании в региона отбелязаха лек спад в оборота с -0,6% до 580 млрд. евро и намалиха нетната си печалба с -3,1% до 26,3 млрд. евро. Това е един от резултатите от последното проучване на ЦИЕ Топ 500, класирало 500-те най-големи компании в региона, измерени по оборот.
 
За разлика от намаляването на оборота и нетната печалба, темпът на заетост се покачва. Компаниите от ЦИЕ Топ 500 заемат 4.5% от общата работна сила в региона и значително я укрепват  с + 3.9% до 2.24 милиона души. Тази еволюция има положителен ефект върху равнището на безработица в региона. В десет страни безработицата е намаляла с повече от 10%, най-забележителен е спада в  Унгария с -25,0% и Чехия с -21,6%. В повечето страни от Централна и Източна Европа нивото на безработица е дори по-ниско, отколкото в западноевропейските страни. Естония е единствената държава, която регистрира по-висока безработица (+ 9,7%).
 
Анализът по сектори показва променящ се пазар. Традиционните индустрии намаляват и новите са готови да поемат водачеството. Намаляването на оборота на най-големите 500 компании може да бъде приписано на четири сектора: нефт и газ, енергетика, механика и метали. Загубите в приходите им са твърде големи, за да бъдат компенсирани от положителните резултати от други сектори. От една страна, след като години наред секторът "Нефт и газ" беше най-голямият в класацията "Топ 500", секторът загуби оборота си поради трудния глобален пазар на суровини. От друга страна, автомобилната промишленост и транспортът заемат първо място, както в броя на представените компании, така и в общия оборот. Приходите са се увеличили с + 8,6%, а нетните печалби - с + 6,8%. Този резултат се дължи на много благоприятна икономическа среда, облагодетелствата от нарастващо търсене и отслабена конкуренция.
 
Очаква се растежът на икономиките в ЦИЕ да се възстанови след забавянето през миналата година. Кофас прогнозира, че средният темп на растеж на БВП в Централна и Източна Европа ще се увеличи до 3,4% през 2017 г. и 3,3% през 2018 г. И двете години ще бъдат подхранвани от стабилното нарастване на частното потребление, подкрепено от продължаващите подобрения на пазара на труда. Домакинствата вече изпитаха увеличение на цените. Това показва обръщане на дефлационния период, регистриран в много икономики през предходните тримесечия.

Цялата публикация можете да намерите на: http://www.coface.bg/Novini-i-s-bitiya/Publikacii/Kofas-CIE-Top-500-Kompanii-Izdanie-2017

 

 

Кофас
Централна и Източна Европа
Coface CEE Top 500
икономика
растеж
По статията работи:

Галина Александрова