НАЧАЛО » ����������������

Васил Велев: Настояваме да се спре практиката евтиният ток да бъде изнасян от страната

България ще бъде засегната най-силно от зелената сделка на ЕС

fb
3E news
fb
08-01-2020 02:01:15
fb

Важен елемент от преговорите между бизнес, синдикати и правителство ще бъде ситуацията в сектор „Енергетика“. От бизнеса настояват да се прекрати практиката да се изнася евтина електроенергия за външните пазари, а за родния бизнес да остава скъпата електроенергия. Важните теми от преговорите между бизнеса, синдикатите и правителството бяха коментирани от Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) пред агенция „Фокус“. „При нас продължаваме да плащаме скъпия ток и да изнасяме евтиния. На средно управленско равнище това в Министерство на енергетиката не се разбира и се смята, че така и трябва да бъде. Тоест ние да товарим българските потребители с всички преференциални цени, включително такива, които са забранени от правото на Европейски съюз: държавна помощ, имам предвид американските централи“ заяви той.

В същото време навън се изнася евтина електроенергия, освободена от тези тежести. „Тоест да снабдяваме с евтина енергия нашите конкуренти – това е нещо, което по никакъв начин не можем да приемем за нормално и да се съгласим да продължава. В това поле ще имаме много тежки разговори“, смята още Велев.

Според АИКБ от зелената сделка на ЕС България ще бъде засегната най-силно. „Това следва от неблагоприятно съчетание на няколко факта. Ние сме в топ 4 на ЕС по дял на електроенергията, добивана на основата на въглища. В същото време сме с най-ниска производителност, най-ниски доходи оттам. И в същото време сме с много голям дял на електроинтензивната индустрия – тази, която потребява много електроенергия, защото навсякъде потребяват тези индустрии много енергия, но у нас делът на тези индустрии е по-голям, отколкото средния в ЕС“, припомни Велев. Така съчетаването на тези, а и други фактори, ни прави нас най-засегнатата страна. И това трябва да се покаже в Брюксел и да се потърсят съответните компенсации и решения, които да не ощетят в най-голяма степен България.

Според него компенсациите за страната ни могат да дойдат от програмата „Въглищни региони в преход“, включването ни в разработването на нови източници за производство и съхранение на електроенергия. „Ние имаме от порядъка на 40 % в производството на електроенергия производство на въглища. 40 до 45 %. Тези мощности в следващите 5 до 10 години, но по-скоро 5 години трябва да бъдат заменени. Този преход трябва да се извърши управляемо, той е неизбежен. Не трябва да си заравяме главата в пясъка и да обясняваме как само през трупа ни и това никога няма да стане, защото то ще стане. При този състав на ЕП, ЕК и при тези и обществени нагласи едва ли ще има заден ход и ние трябва да работим координирано за реализирането му“, смята Велев.

Той припомни, че бизнесът е посочил какви могат да бъдат заместващите мощности. Това е развитие на възобновяемите източници, чиято цена вече е по-ниска от цената на борсата. „Тоест енергията, произвеждана от възобновяеми източници, вече е напълно конкурентоспособна на тези, която е на борсата. Други такива заместващи фактори са именно уеднаквяване на цената за вътрешния пазар и износ. При това положение няма да се изнася евтина енергия. Ние изнасяме около 15 % от произвежданата енергия, при това на ниски цени навън. А за нас остава скъпата“, заяви Велев.

Разбира се някои мощности трябва да минат на газ, за да могат да участват в регулирането на системата и поддържането на нейната сигурност. Има и ред други мерки, които са свързани с новите технологии, в които непременно България трябва да се включи за производство и съхранени на електроенергия, свързани с въглеродните клетки.

Според АИКБ трябва да се насочат и инвестиции към регионите, особено към Маришкия басейн, където предстои да се извърши тази трансформация. 15 000 души най-малко ще трябва да си сменят работата. Това не е някакъв голям проблем предвид именно на кризата на човешки ресурси на пазара. Но очевидно някои от тях ще трябва да преминат курсове за преквалификация. Всичко това трябва да се планира и организира“, смята още Велев.

„По въпроса за АЕЦ „Белене“ искаме дългосрочни договори за задължително изкупуване на енергия, без държавни гаранции. Тоест на чисто пазарни начала. Ние не искаме да се повторят американските централи. Ако ще се прави, да се прави на пазарен принцип – тоест без да има такива преференциални цени, каквито са при Мариците“, категоричен бе бизнесменът.

Тежки преговори с държавната администрация

Трудните моменти ще бъдат свързани с преодоляване на инерцията в държавната администрация. Затова настояваме преговорите да се водят на ниво министри, а не на ниво държавни служители, държавна експертиза, защото трябва да се взимат решения и поемат отговорности, каквито експертите не могат.

„Например в раздела „Трудова миграция“ и „Пазар на труда“ имаме много сериозни различия с експертите в Министерството на труда и социалната политика. Вярваме, че новият министър на труда ще вземе една позиция, която да е в полза на развитието на икономиката, а не в полза на по-малко работа за служителите в министерството”, обясни Велев.

По думите му  това, което все още не може да се проумее, че в страната сме в нова ситуация вече от няколко години. „Трета, четвърта година. Най-острият проблем за икономиката е недостигът на човешки ресурс. Това се получава отскоро и защо се получава не се разбира. Демографската ситуация е такава, че кохортата от хора, деца, родени след началото на промените, след 90-те години на миналия век, с порядъка на 50 000 по-малко, отколкото преди 90-та година. Тези деца пораснаха, изучиха се и сега идват на пазара на труда. А тези, които си отиват поради пенсия от пазара на труда, са с 50 000 повече и се заместват с тези, които са с 50 000 по-малко. Тоест ние всяка година губим 50 000 души на пазара на труда. И това ще продължи в следващите 20 години“, смята Велев.

 Тази нова ситуация не се разбира. Страните в Западна Европа, а и в Централна и Източна предприемат много агресивни законови действия за привличане на човешки ресурси от трети страни – нещо, което ние не го правим. „В нашето законодателство ние сме предложили редица промени. Позицията на средния управленски състав в министерството е, че всичко ни е наред. Ето тук ще имаме проблем. Ще трябва да се убеждаваме. Даже вече синдикатите са убедени в това. Остава сега да убедим държавната администрация“, уточнява в интервюто си председателят на АИКБ.

 Със синдикатите и правителството предстои да бъде обсъден отделно въпроса за болничните. Това ще се направи на база на обстоен анализ на ситуацията.

„Това е и разпоредба на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване – в едномесечен срок да се направи анализ и предложат мерки. Ние категорично настояваме да се обсъдят и одобрят комплекс от мерки, които да доведат до ограничаване на кражбите чрез фалшиви болнични, без тези мерки да накърняват интересите и правата на коректните работници и служители“, каза още Велев.

въглищни централи
работна ръка
болнични
Износ на електроенергия
Правителство
бизнес
синдикати
преговори
Васил Велев
По статията работи:

3E news