НАЧАЛО » ����������������

Планът за възстановяване в частта за нисковъглеродната енергетика трябва да се преработи

Зелен мазут и водород могат да се произвеждат в енергийния комплекс „Марица Изток“, смята Иван Хиновски, председател на Българския енергиен и минен форум

fb
3E news
fb
10-06-2021 05:02:20
fb
Източник: bTV, архив

Г-н Хиновски, вие и екипът на Българския енергиен и минен форум няколко пъти вече предлагате вариант за развитие на комплекса „Марица Изток“. Успяха ли управляващите да чуят вашите идеи?

Да, от няколко години ние предлагаме варианти. Последния вариант е с повече проекти и по-детайлен, дори сме нарекли „Българската силиконова долина-Марица изток“. Очертават се възможности за изграждане на 3 производства за високотехнологични продукти, които ще открият хиляди нови работни места. Но, няма чуваемост. Не вярват на никого. Те си искат въглищата и това е. А това, че вместо да се спасят голям брой от работните места, след няколко години всички ще останат без работа.

Бихте ли разказали малко повече за идеята ви за „зелен мазут“? Това не е ли прекалено скъпо като технология и къде се прилага в промишлени мащаби? Ще помогне ли подобна технология, както на мини „Марица Изток“ така и на централите в комплекса?

Това е технология за производство на водо-въглищно гориво плюс добавки на инхибитори. При изгарянето му в пещите се генерира и водород, така, че това гориво предхожда приложението на водорода в енергетиката, екологично е, повишава ефективността на горивните инсталации и снижава драстично емисиите на парникови газове.

От ТЕЦ Варна вече обявиха, че започват строеж на парогазова централа. Това ли е бъдещето и за централите в комплекса „Марица Изток“?

Да, това е един от вариантите. Но има и други-миксиране с биомаса, приложение на водо-въглищно гориво и други. Но и това е междинен вариант, защото изгарянето на природен газ също генерира въглеродни емисии.

Реалистични ли са идеите в маришкия басейн или в други въглищни региони у нас, да се произвежда зелен водород и ВЕИ енергия?

Да. Напълно, и това е един от начините за спасяване на работните места там.

Смятате ли, че е необходимо да се променя в момента Плана за възстановяване и устойчивост в частта енергетика? Ако да – то това няма ли да ни коства ново изоставане при проектите?

Планът за възстановяване и устойчивост на България в частта нисковъглеродна енергетика е с много пропуски и грешки. В една публикация на германска енергийна агенция, което скоро ще публикуване нашия План се оценява на най-ниското ниво на качество в сравнение с всички други представени планове. Той трябва да се преработи.

Какви са следващите стъпки при либерализирането на пазара на електроенергия у нас, според вас? Ще успее ли страната ни да изпълни изискванията на ЕС до 2025 г.?

Стъпките се ясни-промени в регулаторната рамка, въвеждане на защитната мрежа за енергийно уязвими домакинства, заявяване пред ЕК на сроковете за затваряне на въглищните централи, влизане в сила на механизма за капацитети, премахване на функцията „обществен доставчик“ на НЕК. Но, убеден съм трудно ще се намерят управленци, които могат да го направят.

ТЕЦ Марица изток 2
зелен преход
възможности
По статията работи:

3E news