НАЧАЛО » ����������������

Кризата с коронавируса сви печалбата на АЕЦ „Козлодуй“ до 126 млн. лв. за полугодието

fb
3E news
fb
07-08-2020 02:08:04
fb

Печалбата на АЕЦ „Козлодуй“ за първото полугодие на 2020 г. се е понижила до 126 млн. лв. Това става ясно от финансовия доклад, който публикува компанията. Спадът при печалбата е с 21,5% спрямо същия период на миналата година. Тогава печалбата на държавното дружество достигна рекордните 161 млн. лева. По-ниският финансов резултат се дължи на спада на приходите от продажби поради влошената пазарна обстановка, свързана с коронавирусната криза, обясняват от компанията.

Оперативните приходи на дружеството са за 580 млн. лв. , което е с 57 млн. лв. по-малко спрямо същия период на миналата година. Приходите на централата от регулирания пазар са се увеличили и са 86 млн. лв., а причината за това е увеличената от КЕВР квота за доставки на електроенергия за бита.

Разходите на АЕЦ „Козлодуй“ са се свили също и за разглеждания период са за 440 млн. лв. Това е с 4,6% по-малко спрямо същия период на миналата година. Увеличават се само разходите за външни услуги (ремонти), заради въведените в експлоатация дълготрайни активи, обясняват от централата.

През първото полугодие на 2020 г. общия размер на финансовите постъпления в АЕЦ „Козлодуй“ е за 725 млн. лв., става ясно още от доклада. Постъпленията от НЕК са за 145 млн. лв.

Производство на електроенергия

Произведения ток от АЕЦ „Козлодуй“ за полугодието на 2020 г. е за малко над 8,1 млн. мвтч., което е близко с производството през същия период на миналата година – забелязва се лек ръст от около 0,4%, сочат данните на дружеството. От компанията добавят, че двата блока са работили с понижена мощност през май и юни заради недостатъчните продажби на електроенергия на свободния пазар и за спазване на търговския график. От данните става ясно, че АЕЦ „Козлодуй“ е продал със 7,9% по-малко електроенергия на свободния пазар – 6,1 млн. мвтч, а през същия период на миналата година продажбите са били за 6,7 млн. мвтч.

С над 53% са се увеличили продажбите на ток за регулирания пазар за полугодието като са достигнали почти 1,6 млн. мвтч. За първи път доминират продажбите на краткосрочни часови пазари, които са се увеличили с 247,4%. Причината е ангажиментът на АЕЦ „Козодуй“ пред Европейската комисия за предлагане на свободни обеми електроенергия на този сегмент на борсата.

През първото полугодие на 2020 г. АЕЦ „Козлодуй“ е произвел 104,2 хил. мвтч топлоенергия за нуждите на централата и гр. Козлодуй. Това е с 18,9% по-малко в сравнение със същия период на миналата година. Намалението в производството се дължи на топлата зима, обясняват от централата. Приходите на централата от тази дейност са за 1 млн. лв.

Инвестиции

За полугодието АЕЦ „Козлодуй“ е извършил инвестиции за 29 млн. лв. Средствата са влагани основно в поддръжката на двата работещи блока, както и за хранилището за съхранение на отработеното гориво. Ремонтната програмата на компанията е за била за 28 млн. лв. за полугодието.

 

АЕЦ Козлодуй
финансов резултат
доставка на електроенергия
второ тримесечие
По статията работи:

3E news