НАЧАЛО » ����������������

Работна група в БЕХ ще търси иновативни енергийни решения за зеления преход

fb
3E news
fb
10-07-2021 03:07:28
fb

Работна група „Иновации в енергетиката“ е създадена в „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД със заповед на изпълнителния директор г-н Валентин Николов. По този начин се цели засилено развитие на иновационния потенциал на енергийните дружества в България. Основен фокус се поставя върху внедряването на иновативни енергийни технологии, цифровизация и осигуряването на плавен енергиен преход към използване на чиста и нисковъглеродна енергия, съобщават от Българския енергиен холдинг.

Форматът ще идентифицира подходящи проектни идеи и ще съдейства в изготвянето на проектни предложения до финансиращи институции и организации за реализация на енергийни иновации и изследвания с цел постигане на конкурентоспособност и висока добавена стойност в енергийния сектор в страната ни.

В състава на работната група са включени представители на енергийните дружества от групата на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, като се предвижда привличане на заинтересовани страни, участващи в национална, европейска и международна екосистема, с цел обмяна на опит, експертиза, знания, добри практики и ноу-хау в областта на енергийните иновации.

БЕХ
работна група
иновации
енергетика
технологии
По статията работи:

3E news